Opettaja – vuorovaikuta verkko-opetuksessa

Kari Hytönen, Hanna-Leena Niemelä, Kati Pöllänen & Sonja Salonen

Viime aikainen digitalisaation kehitys on tuonut oppimis- ja opetusympäristöjen ja – menetelmien muutoksen sekä verkkoja monimuoto-opetuksen osaksi opettajan arkipäivää. Parhaimmillaan verkko ja teknologia mahdollistavat opetuksen pedagogisen ja vuorovaikutuksellisuuden kehittymisen. Lähtökohtana on tällöin välineen sijaan juuri pedagoginen mielekkyys ja – tavoitteellisuus,  vuorovaikutteisuus ja vahvempi opiskelijalähtöisyys. Opettajalle tämä on samaan aikaan haaste ja mahdollisuus.

Tarvitaan rohkeutta, positiivista asennoitumista uutta tekniikkaa kohtaan, tahtoa kehittyä opettajana ja pysyä ajan hermolla, sekä halua kääriä hihat ja ryhtyä kokeilemaan. Olisiko tämä kuitenkin myös minun juttuni ja olisiko siitä sittenkin enemmän hyötyä kuin haittaa ja vaivaa?
Pedagogisessa kehittämistyössämme perehdyimme vuorovaikutukseen verkko-opetuksessa ja testasimme käytännössä opetuksessamme erilaisia vuorovaikutuksellisia verkko-opettamisen, -oppimisen ja -ohjaamisen muotoja. Toivomme työmme, sen kautta saamiemme kokemusten ja antamiemme vinkkien rohkaisevan myös sinua kokeilemaan verkko-opettamisen mahdolisuuksia omassa työssäsi!

Kurkista kehittämistyöhömme ….