LuoKSe – Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta -hankkeen luontoreitti on nyt kuljettu – mitä opimme ja löysimme?

Kirjoittaja: Sanna Peltola, JAMK

Kevään 2016 vihertäessä käynnistyi LuoKSe-hankkeen luontoreitti ja retkikuntaan kuului vajaa 10 osallistujaa viidestä eri toteuttajatahosta: JAMK, Poke, Luke, Gradia ja MSL. Päämääränä meillä oli kiertää tiedottaen luontolähtöisestä toiminnasta ja palvelujen tuottamisesta koko maakuntaa kahden vuoden aikana. Tavoittaa mahdollisimman monia Green Care -toiminnasta kiinnostuneita eri viestintäkanavien kautta. Ideoida ja toteuttaa luontolähtöiseen toimintaan liittyviä kokeiluja eri toimintaympäristöissä. Tutkia ja kartoittaa palvelujen tuottamiseen liittyviä edellytyksiä ja vaatimuksia.

Kuvakooste LuoKSe-hankkeen kokeiluista. Kuva: Heli Kallio-Kauppinen.
Kuvakooste LuoKSe-hankkeen kokeiluista. Kuva: Heli Kallio-Kauppinen.

Miten retkemme onnistui ja mitä meille jäi tästä kerrottavaa? Järjestimme 91 tiedotus- tai esittelytapahtumaa eri puolella maakuntaa ja tilaisuuksiimme osallistui noin 500 henkeä. Tapasimme ja haastattelimme Green Care -palvelujen edellytysten ja vaatimusten osalta noin 34 tahoa. Päällimmäisenä nyt reitin lopussa on kokemus siitä, että luontolähtöinen toiminta kiinnostaa aidosti ja Green Care -toiminnan hyvistä vaikutuksista ollaan vakuuttuneita. Luontolähtöisessä toiminnassa nähdään paljon potentiaalia, mutta sen jalostaminen elinkeinoksi ja ammatiksi on haasteellista, mutta ei mahdotonta.

Green Care luo uusia mahdollisuuksia maaseudulle! Tämän tyyppinen otsikko on saattanut tulla vastaan erilaisissa maaseutua koskevissa lehtijutuissa parin viime vuoden aikana. Artikkeleissa on yleensä esimerkkitarina maaseudun yrittäjästä, joka on jonkin hankkeen tai oman elinkeinon kehittämisen innoittamana kokeillut ja tarjonnut Green Care -toimintaa – eli luontohoivan tai luontovoiman palveluja. Mutta mitä sitten jatkossa on käynyt? Onko palvelutoiminta vakiintunut, onko tullut lisää asiakkaita tai palvelusitoumuksia?

Green Care -palveluiden laajenemisessa ja liiketaloudellisen kannattavuuden saavuttamisessa on vielä monia haasteita. Luonnon ja eläinten hyvinvointivaikutuksia tunnistetaan ja aiheesta julkaistaan mm. metsien osalta viimeisintä tutkimustietoa. Luontolähtöinen toiminta ja siihen perustuvat asiakastyön menetelmät kiinnostavat sosiaali- ja terveysalan toimijoita, mutta Green Care -toiminnan vakiinnuttaminen osaksi palvelujärjestelmää on vielä kesken.

Voiko Green Care todella luoda mahdollisuuksia maaseudulle?

Voi – jos palveluntuottajalla on aidosti Green Care -osaamista ja hyvää asiakaspalveluasennetta. Eräästä keskustelusta jäi mieleen kommentti: erityisryhmille tarjottava luontolähtöinen palvelu on oltava samaa tasoa kuin kalliisti maksaville liikemiehille. Eli palvelun sisällön on oltava laadukasta. Palveluntarjoajan olisi osattava myös tuotteistaa tämä ja tuoda palvelunsa asiakkaat tavoittavissa kanavissa esille. Kartoitimme luontolähtöisen toiminnan palveluvaatimuksia, ja aika usein haastattelemamme taho esitti meille vastakysymyksen, että mistä näitä palveluja sitten löytää? Eli onko meillä piilossa olevia Green Care -palvelua tarjoavia, jotka tuskailevat mistä löytäisi maksavia asiakkaita ja samalla kiinnostuneita asiakkaita, jotka eivät löydä palveluja. Green Care -palveluita on osattava markkinoida ja myydä.

Voi – jos palvelu tai toimintaympäristö kiinnostaa ja houkuttelee asiakkaita. Onko maatilaa, tallia tai puutarhaa katsottu myös ostajan ja asiakkaan silmin? Mitä mieltä asiakkaat ovat Green Care -palvelustani ja miltä tilani näyttävät ulospäin? Asiakkaalla on itsemaksavana luontomatkailun palveluissa oikeus ja vapaus valinta, mitä palveluita haluaa käyttää. Tämä ajattelu tulee vastaan myös uudessa sotemallissa, jossa painottuu vahvasti asiakkaan valinnanvapaus. Jo nyt valinnanvapauskokeiluissa mukana olevat palveluntuottajat markkinoivat houkuttelevilla esitteillä omia palveluitaan ja tavoittelevat asiakkaita. Tämä tulee koskemaan myös Green Care -toiminnassa luontohoivan palveluja tarjoavia. Ei ehkä riitä, että on hyväksytty palveluseteliyritys tai pystyy tuottamaan palveluja henkilökohtaisen budjetoinnin piirissä oleville asiakkaille. Green Care -palvelun on oltava myös asiakkaalle houkutteleva ja kannattava valinta. Palvelumuotoilu voisi olla tässä varteenotettava apu palveluntuottajalle.

Voi – jos maatila, talli tai puutarha sijaitsee hyvällä sijainnilla ja paikalla suhteessa taajamaan tai kaupunkiin, jossa on potentiaalista asiakaskuntaa. Eli Green Care -palvelun sujuva saavutettavuus on tärkeää, ja mikä ihanteellisinta, jos tiestö alueella on kunnossa ja paikalle voi tulla jopa julkisilla kulkuvälineillä. Ostajaa vakuuttaa sujuvasta saavutettavuudesta myös selkeät kartat, ajo-ohjeet ja opasteet. Palvelutarpeiden kartoituksessa palvelujen saavutettavuus nousi yhdeksi tärkeäksi tekijäksi potentiaalisen ostaja- ja asiakastahon näkökulmasta. Heikko saavutettavuus nostaa palvelun hintaa asiakkaalle kulkemisesta aiheutuvien kulujen vuoksi ja siksi palvelun käyttö jää usein kokeiluluonteiseksi.

Green Care voi luoda aitoja mahdollisuuksia maaseudun yrittämiseen, jos pystyy hyödyntämään palveluprosessissa uudenlaista ajattelua. Voiko palvelu tulla asiakkaan luo? Onko mahdollista matkailu-, virkistys- ja harrastuspalveluissa nopeatempoisempiin pop up -palveluihin? Kun sää sallii ja talvikeli on kohdillaan, kuka tarjoaisi esim. reki- tai moottorikelkka-ajelua erityisryhmille tai veisi ohjatulle pilkkiretkelle? Voisiko sosiaalinen media tarjota tähän nopean myyntiväylän? Green Care -toiminnan ei tarvitse tapahtua vain kesällä hyvän sään aikaan. Eri vuodenajat ja säiden vaihtelu voivat tarjota eksoottisia ja elämyksellisiä puitteita.

LuoKSe-hanketiimi hankkeen loppufoorumissa 1.2.2018. Kuva: Niina Vuori.
LuoKSe-hanketiimi hankkeen loppufoorumissa 1.2.2018. Kuva: Niina Vuori.

Hankkeen kokeiluissa tavoittelimme idean siementä ja ajatusten toteuttamista käytännössä. Kun on mahdollista kokeilla ja testata uutta ideaa erilaisten ihmisten eli mahdollisten asiakkaiden kanssa, kuulla heidän kokemuksiaan ja palautettaan, ja jatkotyöstää ideaa eteenpäin, on mahdollisuus tuottaa toimiva palvelu.  Kokosimme kokemuksistamme LuoKSe-julkaisun Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta – Tiedotusta ja toimintaa LuoKSe-hankkeessa ja Puutarhan iloa ja voimaa -Green Care -puutarhassa -oppaan. LuoKSe -Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta -hankkeen julkaisut ja materiaalit löytyvät hankkeen verkkosivuilta https://msl.fi/luokse/

LuoKSe-hanketiimi kiittää kaikkia maakunnan luontoreitillä tavoitettuja ja kohdattuja. Hankkeen päättyminen ei ole loppu. Se on alku keskisuomalaiselle Green Care -toiminnan kehittämiselle. Siemen on laitettu itämään.

LuoKSe – Luontolähtöisiä palveluita -tiedonvälityshanketta on rahoittanut Keski-Suomen ELY-keskuksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.