Säveltämisen puolesta

Artikkelissani käsittelen oman musiikin luomisen merkitystä kokonaisvaltaisen muusikkouden kehityksessä. Etsin myös vastauksia kysymyksiin, voiko säveltämistä opettaa, ja miten. Aiheen taustoittamiseksi pohdin säveltämisen luonnetta luovana toimintana. Säveltämisen käsitteestä Säveltämisellä viitataan useassa kielessä ennalta määrättyjen elementtien sommitteluun, komponointiin (vrt. engl. compose). Ervastin, Muhosen ja Tikkasen (2013, 251) mukaan Paynter (1982) ja Seinälä (1994) kuvaavat säveltämistä musiikilliseksi ongelmanratkaisuksi…

Jatka lukemista

Lauluimprovisaation alkeiden opettaminen

Improvisaatio on tärkeä osa musiikkia ja musiikillista ilmaisua. Monet kuitenkin arkailevat lähteä kokeilemaan taitojaan tässä joskus pelottavaltakin tuntuvassa taiteenlajissa varsinkin, kun instrumenttina on jotakin niin henkilökohtaista kuin oma ääni. Kokoan artikkelissani asioita, joita opettajan tulisi ottaa huomioon aloittelevaa improvisoijaa opettaessaan, sekä harjoituksia, joista on hyvä lähteä liikkeelle. Kaikki alkaa leikistä Improvisointi on leikkiä. Laulajat, jotka…

Jatka lukemista

Tanssi hyvinvoinnin välineenä

Olemme tänä keväänä tanssinopettajiksi valmistuvia Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelumme aikana olemme molemmat olleet kiinnostuneita tanssialalla työskentelystä työympäristöissä, joissa taide- ja tanssikasvatus eivät ole itsestään selviä asioita. Näemme tanssitaiteen mahdollisuudet tärkeänä nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Tässä artikkelissa tuomme esiin, miten tanssilla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti ihmisen arkeen. Toivomme, että sitä kautta tanssi voitaisiin nähdä entistä monipuolisemmin,…

Jatka lukemista

Näkökulmia luovaan prosessiin säveltämisessä

Säveltäminen on kiinnostanut minua jo pidemmän aikaa. Varsinaista opetusta luovasta säveltämisestä en ole juurikaan saanut ja olinkin positiivisesti yllättynyt tekemistäni löydöistä aiheeseen liittyen. Luovuus ei ole vain onnekkaimmille taivaasta tippunut etuoikeus vaan ominaisuus, jota kuka tahansa voi itsessään kehittää. Mielestäni tätä ominaisuutta kannattaakin kehittää ja käyttää elämän eri osa-alueilla. Artikkelissa kuvatut toimintamallit eivät ole ainoita…

Jatka lukemista

Bänditoiminta nuoren luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehityksen tukena

  Tutkin artikkelissani bänditoiminnan vaikutusta  10–13-vuotiaiden nuorten luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Valitsin tämän aiheen, koska suoritan parhaillaan työharjoittelujaksoani nuorten bändiohjauksen parissa. Olen kiinnostunut ryhmän opettamisesta ja  sen tarjoamista haasteista sekä mahdollisuuksista. Esittelen artikkelissani keinoja,  joilla nuoria voidaan kannustaa bändisoiton pariin ja miten toiminen ryhmän jäsenenä voi edistää sosiaalisten taitojen kehittymistä. Musiikki luovuuden kehittymisessä Tutkimusten…

Jatka lukemista

SISÄISEN MOTIVAATION JÄLJILLÄ – Psykologiset tarpeet omassa oppimisprosessissa

“There is no separation of mind and emotions; emotions, thinking, and learning are all linked.” Eric Jensen (1998, 80). Rakastuin sielukkaan bandoneonin sointiin 15-vuotiaana kun kuuntelin ensimmäistä kertaa Astor Piazzollan soittoa rätisevältä vinyylilevyltä Karjaan kirjaston musiikkiosastolla. Tästä teini-iän ihastumisesta kehittyi myöhemmin yksi tähänastisen elämäni suurista rakkauksista. Kymmenen vuotta myöhemmin hankin vihdoin vanhan, 1930-luvulla rakennetun, bandoneonin…

Jatka lukemista