Rakas soitonopettaja, tunnetko oppilaasi? – Näkökulmia soittotuntitilanteeseen

Soitonopiskelu on monimutkaista puuhaa. Oppilas vie soittotunnille mukanaan melkoisen määrän ulkomusiikillisia tekijöitä, joiden kanssa pitäisi pystyä vastaanottamaan uutta informaatiota ja keskittymään sen hetkiseen aiheeseen. Lisäjännityksensä tilanteeseen tuo opettaja, joka katselee soittotuntia aivan omasta tulokulmastaan. Mitä soittotunneilla siis oikein tapahtuu? Kuinka luoda soittotunnista tilanne, joka tukee ja edes auttaa musiikin oppimista? Aluksi lienee tarpeellista määrittää mitä…

Jatka lukemista

Uutta näkökulmaa laulamiseen ja laulunopetukseen – Teatterista työkaluja

Laulamisella välitetään eri tunnetiloja. Esiintyessään laulaja tulkitsee sävellystä oman kokemusmaailmansa kautta ja pyrkii välittämään tuntemuksensa yleisölle. Yleisö taas tulkitsee kuulemaansa ja näkemäänsä oman kokemusmaailmansa kautta. Miksi laulajan tunnetila ei aina välity katsomoon asti? Mitkä asiat siihen vaikuttavat ja miten omaa keskittymistään esiintymistilanteessa voisi parantaa? Markku O. Pöyhönen kirjoittaa tutkimuksessaan, että laulajan on hallittava monia inhimillisen…

Jatka lukemista

Sovittaminen klassisen kitaransoiton opetuksen apukeinona

Aloin tutkia klassiselle kitaralle sovittamista noin vuosi sitten, kun huomasin monien kitaristien sovittaneen teoksia muilta soittimilta kitaralle. En miettinyt aluksi siinä mitään pedagogista tavoitetta, halusin vain löytää uusia mielenkiintoisia teoksia, joita voisi kitaralla soittaa. Pedagoginen lähestyminen sovittamiseen tuli esiin, kun huomasin miten siitä on opetuksessa hyötyä. Monet kitarapedagogit sovittavat erilaisia kappaleita oppilaille sopiviksi, joko helpommiksi…

Jatka lukemista

Nuottilukihäiriö alkeisopetuksessa

Sain tietää nuottilukihäiriöstä ensimmäisen kerran sattumalta, kun olin internetissä etsimässä vinkkejä pianonsoitonopetukseeni erästä oppilasta varten, jolle nuottien lukeminen oli ilmiselvästi keskivertoa haastavampaa. Löysin opinnäytetyön, joka oli tehty Turun ammattikorkeakoulussa 2010 (Erna Westerlund: Nuottilukihäiriökö ongelma – oppimishäiriön kohtaaminen soittotunnilla). Sen luettuani kiinnostuin aiheesta, koska moni asia tuntui loksahtavan kohdalleen, ja tunsin ymmärtäväni oppilaani ongelmaa paremmin. Aihe…

Jatka lukemista

Ryhmäilmiöt ja ryhmänohjaajan roolit – kokemuksia bändiryhmän ohjaamisesta

Ryhmässä toimiminen on ihmisille arkipäivää; he viettävät ison ajan elämästään erilaisissa ryhmissä. On olemassa esimerkiksi työryhmiä, vertaisryhmiä ja harrasteryhmiä. Musiikin opiskelijalle ryhmistä mieluisimmat ovat varmasti ne, joissa pääsee kokeilemaan ja jalostamaan oman instrumentin soittotaitoja bändiympäristössä. Aina ryhmä ei toimi ryhmäläisten tai edes ryhmänohjaajan näkövinkkelistä halutulla tavalla. Silloin ratkaisua voi etsiä tarkastelemalla ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä, tai…

Jatka lukemista

Vaikea harrastus helpossa yhteiskunnassa – Toimivatko nykypäivän ihmisihanteet musiikinopiskelun jarruna?

Ei ole olemassa kahta täysin samanlaista ihmistä, ei myöskään kahta samanlaista kasvattajaa. Oli kyse sitten äidistä, opettajasta tai isovanhemmasta, ei ole olemassa muottia, johon jokainen kasvattaja sopisi. Mikä ohjaa meitä kasvattajana ja miksi? Tässä artikkelissa haluan paneutua nimenomaan soitonopettajaan kasvattajana. Kuten ihmisen persoonaan muutenkin, vaikuttaa opettajan identiteettiin monien eri tekijöiden summa. Omaa persoonaansa on mahdotonta…

Jatka lukemista

Luovuuteen kannustava soitonopetus

Kirjoittaja: Riikka Partanen 2013, Karelia-ammattikorkeakoulu Tässä artikkelissa pohdin luovuutta klassisen musiikin opettamisessa. Aluksi perehdyn soittamiseen luovana toimintana ja sen jälkeen paneudun soittotuntien luovuuteen eli siihen, miten soitonopettaja voi rohkaista oppilaan luovaa otetta ja miksi se on tärkeää. Tekstissäni soitto-oppilas on oletetusti lapsi, mutta soitonopettaja voi olla yhtä hyvin tukemassa aikuisen oppilaansa luovuuskehitystä. Onko soittaminen luovaa?…

Jatka lukemista

Voice massage laulun opettamisen tukena

Voice massage (vapaa suom. äänihieronta) aiheena on kiinnostanut minua jo pitkään, ja minulla on jo muutaman käyntikerran kokemus siitä muutaman vuoden takaa. Kun opettajan pedagogisissa opinnoissa tuli mahdollisuus perehtyä johonkin itseään kiinnostavaan aiheeseen, tartuin voice massageen. Tavoitteenani oli saada lisätietoa voice massage -menetelmästä ja halusin selvittää, mitä hyötyä siitä on laulajille, eri vaiheessa oleville laulun…

Jatka lukemista

Aloittelevan urkuoppilaan ohjaus

Kirjoittaja: Rebekka Kinnunen 2013, Savonia-ammattikorkeakoulu. Kiinnostus tutkia aloittelevien urkureiden opettamista tuli hyvin käytännönläheisestä tarpeesta. Itse olen opettanut aloittelevaa urkuria ja olen kokenut sen hyvin mielekkääksi. Ajattelin, että saisin itselleni vielä lisää työkaluja pakkiini, jos tutustun aiheeseen lukemalla alan kirjallisuutta ja haastattelemalla kokeneita urkuopettajia. Tutustuin erilaisiin urkukouluihin, alasta kirjoitettuihin artikkeleihin ja aloittelevien urkureiden ohjelmistoon sekä haastattelin…

Jatka lukemista

”Opettajana tehtäväni on olla ihminen” – avaimia musiikin alkeis-opetukseen

Kirjoittaja: Silja-Maria Paimen 2013, Centria ammattikorkekoulu. Musiikki ja sen opettaminen kehittää ja kasvattaa lasta monelta osin. Jokaisella lapsella tulisi olla samanvertainen mahdollisuus musiikin oppimiseen. Opettajan tehtävänä on löytää työkalut joilla ohjata ja opettaa lasta. Mitä nämä keinot voisivat olla? Mistä löytää lapsen sisäinen innostus soiton oppimiseen? ”Opettajana tehtäväni on olla ihminen, kasvaa ihmisenä ja jakaa…

Jatka lukemista

Työkaluja ja toimintatapoja kansanlaulunopetukseen

Kuinka opetetaan kansanlaulua? Onko taito laulaa kansanlauluja itsestäänselvyys, kuten taito puhua äidinkieltään? Kansanlaulun rikkaus on sen monimuotoisuudessa, erilaisissa tyyleissä ja yksilöllisissä eroissa. Ei ole yhtä oikeata tapaa laulaa. Millaisia toimintatapoja kansanlaulunopetuksessa voi soveltaa, mitkä ovat opettajan työkalut, ja mistä hän saa tarvittaessa hankittua lisää tietoa ja opetusmateriaalia? Opiskelen Centria ammattikorkeakoulussa kansanlaulupedagogiksi. Opinto¬jen kuluessa olen joutunut…

Jatka lukemista

Musiikin ainutlaatuisuus – näkökulmia ihmisen musiikinoppimiskykyyn

Kirjoittaja: Anna-Maria Pietiläinen 2013, Savonia-ammattikorkeakoulu Artikkelissani musiikin ainutlaatuisuudesta ja sen oppimisesta käsittelen musiikin olemassaoloa  maailmassa ja ihmisessä itsessään. Perusoletuksena pidän sitä, että jokaisella on jokin omakohtainen käsitys musiikista. Se on jotain ääntä ja jotain etenevää liikettä. Siinä on dynaamisuutta. Tarkoituksenani on selvittää, miten musiikki vaikuttaa yleensä ihmisiin ja miten ihmisen aivot ylipäänsä reagoivat musiikkiin ja…

Jatka lukemista