Luovuuteen kannustava soitonopetus

Kirjoittaja: Riikka Partanen 2013, Karelia-ammattikorkeakoulu Tässä artikkelissa pohdin luovuutta klassisen musiikin opettamisessa. Aluksi perehdyn soittamiseen luovana toimintana ja sen jälkeen paneudun soittotuntien luovuuteen eli siihen, miten soitonopettaja voi rohkaista oppilaan luovaa otetta ja miksi se on tärkeää. Tekstissäni soitto-oppilas on oletetusti lapsi, mutta soitonopettaja voi olla yhtä hyvin tukemassa aikuisen oppilaansa luovuuskehitystä. Onko soittaminen luovaa?…

Jatka lukemista

Voice massage laulun opettamisen tukena

Kirjoittaja: Marcus Kalliokoski 2013, Savonia-ammattikorkeakoulu Voice massage (vapaa suom. äänihieronta) aiheena on kiinnostanut minua jo pitkään, ja minulla on jo muutaman käyntikerran kokemus siitä muutaman vuoden takaa. Kun opettajan pedagogisissa opinnoissa tuli mahdollisuus perehtyä johonkin itseään kiinnostavaan aiheeseen, tartuin voice massageen. Tavoitteenani oli saada lisätietoa voice massage -menetelmästä ja halusin selvittää, mitä hyötyä siitä on…

Jatka lukemista

Aloittelevan urkuoppilaan ohjaus

Kirjoittaja: Rebekka Kinnunen 2013, Savonia-ammattikorkeakoulu. Kiinnostus tutkia aloittelevien urkureiden opettamista tuli hyvin käytännönläheisestä tarpeesta. Itse olen opettanut aloittelevaa urkuria ja olen kokenut sen hyvin mielekkääksi. Ajattelin, että saisin itselleni vielä lisää työkaluja pakkiini, jos tutustun aiheeseen lukemalla alan kirjallisuutta ja haastattelemalla kokeneita urkuopettajia. Tutustuin erilaisiin urkukouluihin, alasta kirjoitettuihin artikkeleihin ja aloittelevien urkureiden ohjelmistoon sekä haastattelin…

Jatka lukemista

”Opettajana tehtäväni on olla ihminen” – avaimia musiikin alkeis-opetukseen

Kirjoittaja: Silja-Maria Paimen 2013, Centria ammattikorkekoulu. Musiikki ja sen opettaminen kehittää ja kasvattaa lasta monelta osin. Jokaisella lapsella tulisi olla samanvertainen mahdollisuus musiikin oppimiseen. Opettajan tehtävänä on löytää työkalut joilla ohjata ja opettaa lasta. Mitä nämä keinot voisivat olla? Mistä löytää lapsen sisäinen innostus soiton oppimiseen? ”Opettajana tehtäväni on olla ihminen, kasvaa ihmisenä ja jakaa…

Jatka lukemista

Työkaluja ja toimintatapoja kansanlaulunopetukseen

Kirjoittaja: Elina Koskela 2013, Centria ammattikorkeakoulu. Kuinka opetetaan kansanlaulua? Onko taito laulaa kansanlauluja itsestäänselvyys, kuten taito puhua äidinkieltään? Kansanlaulun rikkaus on sen monimuotoisuudessa, erilaisissa tyyleissä ja yksilöllisissä eroissa. Ei ole yhtä oikeata tapaa laulaa. Millaisia toimintatapoja kansanlaulunopetuksessa voi soveltaa, mitkä ovat opettajan työkalut, ja mistä hän saa tarvittaessa hankittua lisää tietoa ja opetusmateriaalia? Opiskelen Centria…

Jatka lukemista

Musiikin ainutlaatuisuus – näkökulmia ihmisen musiikinoppimiskykyyn

Kirjoittaja: Anna-Maria Pietiläinen 2013, Savonia-ammattikorkeakoulu Artikkelissani musiikin ainutlaatuisuudesta ja sen oppimisesta käsittelen musiikin olemassaoloa  maailmassa ja ihmisessä itsessään. Perusoletuksena pidän sitä, että jokaisella on jokin omakohtainen käsitys musiikista. Se on jotain ääntä ja jotain etenevää liikettä. Siinä on dynaamisuutta. Tarkoituksenani on selvittää, miten musiikki vaikuttaa yleensä ihmisiin ja miten ihmisen aivot ylipäänsä reagoivat musiikkiin ja…

Jatka lukemista