REKO-tuotteet, kuva Piia Kykkänen

REKOsta ostaminen on arvokysymys – Haluatko sinä ostaa kotimaista ruokaa läheltä?

Kirjoittaja: Riikka Soikkala, JAMK
Kuva: Piia Kykkänen, JAMK

Elokuun lopussa ilmestyneessä Aito maaseutu Keski-Suomessa -hankejulkaisussa kirjoitettiin Mikä ihmeen REKO? No REKO!

REKO – rejäl konsumtion tarkoittaa reilua kuluttamista. Se tarkoittaa lähiruokaa suoraan tuottajalta kuluttajalle ilman välikäsiä. Se tarkoittaa myös yksityisten mahdollisuutta tarjota esimerkiksi oman puutarhan satoa tai poimittuja marjoja muille kuluttajille.

REKOn perusperiaatteet ovat:
• ei jälleenmyyntiä
• mahdollisimman läheltä
• eettistä tuotantoa – mielellään luomua
• toimitaan avoimesti ja läpinäkyvästi eli tuottajalla on velvollisuus kertoa tuotannosta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoiman Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio -yhteistyöhankkeen lähiruokaviikoilla syyskuussa 2018 käsiteltiin myös REKOa avoimessa keskustelutilaisuudessa. Tilaisuuteen olivat tervetulleita kaikki REKOsta kiinnostuneet tuottajat ja kuluttajat keskustelemaan, miten toimintaa saataisiin kehitettyä ja ryhmässä olevia kuluttajia aktivoitua ostotekoihin. Toki tuottajien aktiivisuus ja innostuminen mukaan on myös tervetullutta.

REKOsta ostaminen ja yleensä lähiruoan käyttäminen on arvokysymys. Hankejulkaisun jutussa kysyttiin, että haluatko toteuttaa arvojasi ja ostaa kotimaista ruokaa läheltä? Keskustelutilaisuudessa lähdettiin ratkomaan käytännön asioita, sitä miten kuluttajat tavoitettaisiin paremmin ja suuremmalla joukolla olisi mahdollisuus päästä paikalle REKO-jakotapahtumiin. On selvää, ettei yksi jakopaikka palvele koko kaupungin ja alueen ihmisiä. Samoin puolen tunnin aikaikkuna kahden viikon välein aina samana päivänä aiheuttaa saavuttamattomuusongelmia. Toisaalta toiminnan hajauttaminen useaan eri paikkaan vaatii myös tuottajilta valintaa, ollako mukana kaikissa vai vaan yhdessä paikassa.

REKOn markkinointi tapahtuman avulla tai tiedottaminen eri kanavissa olivat myös tekijöitä, joiden nähtäisiin olevan tarpeellisia. REKOn toiminta-alustana on Facebook. Facebookin käyttäminen ainoana myyntikanavana on toisaalta hankala, koska kaikille Facebookin käyttäminen ei ole mahdollista tai mieluisaa. Tämä onkin yksi aihe, jota mietittiin myös keskustelutilaisuudessa.

Keskustelutilaisuuden pohjalta REKO Jyväskylän seutu -ryhmässä tehtiin kysely jakoajasta ja -paikasta. Kyselyn tulosten pohjalta ensimmäinen kokeilu on käynnissä ja seuraava jakopäivä torstaina 11.10. on jaettu kahteen paikkaan. Nykyinen jakoaika ja -paikka Minimania vastapäätä olevalla parkkipaikalla klo 17.00–17.30 säilyttivät kyselyssäkin ensimmäisen sijan, joten se pysyy ennallaan. Kokeiluun tulee Keljon Citymarketin parkkipaikka klo 17.45–18.15. Nähtäväksi jää kokeilun tuloksellisuus. Kyselyn perusteella kokeiluun tulee mahdollisuuksien mukaan muitakin paikkoja, mutta todennäköisesti kuitenkin vain kaksi paikkaa aina samana päivänä.

2 kommenttia

Jätä kommentti