Elämyksellistä, paikallista ja kestävää – siinä ovat lähiruoan ainekset!

Kirjoittaja: Päivi Töyli

Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke on ajantasaistanut lähiruoasta kertovan Aitoja makuja -viestin sisällön kesällä 2016. Keskeisiksi teemoiksi nousivat elämyksellisyys, paikallisuus ja kestävyys.

Hyvältä maistuva ruoka on elämys, johon lisäsäväyksen antavat tuotteen raaka-aineiden alkuperään, tuotteen tekijään ja tekotapaan liittyvät tarinat. Näiden tarinoiden hyviä esimerkkejä löytyy erityisesti pienistä elintarvikeyrityksistä, jotka työllistävät alle 20 henkilöä ja jotka toimivat pääosin paikallisilla markkinoilla. Aitoja makuja tukee tällaisten yritysten ja toimialan sekä yleisemminkin lähiruoka-alaan liittyvää viestintää.

Aitoja makuja -viesti kuvanaLähellä oleva paikallinen tuottaja tai jalostaja esittelee tuotetta ns. omilla kasvoillaan ja sen myötä tulee tutuksi ostajille. Se puolestaan helpottaa keskustelun käymistä, palautteen antamista ja saamista yrittäjän ja kuluttajan välillä. Samalla yrittäjän kasvot ja tuttuus ovat myös laadun tae. Paikallisia tuotteita ostamalla tuetaan oman alueen taloutta, pidetään yllä tai lisätään työllisyyttä sekä edistetään yleisemminkin alueen ja ihmisten hyvinvointia. Matkailijalle paikallinen ruoka ja erikoistuotteet antavat lisäarvoa matkalla koettuihin elämyksiin.

Paikallinen lähiruoan ketju on lyhyt ja läpinäkyvä tuottajalta kuluttajalle, ja samalla se on reilu kaikille osapuolille. Lyhyt ketju mahdollistaa myös tuotteiden tuoreuden ja läheisyyden. Kestävä toimintatapa huomioi luonnollisen vuodenaikojen vaihtelun ja sen vaikutukset tuotteiden saatavuuteen ja käyttöön sekä muuttumiseen ajan kuluessa.

Aitoja makuja -viestin käyttö

Aitoja makuja palvelee erityisesti pieniä elintarvikeyrityksiä, joiden tuotteet valmistetaan paikallisista raaka-aineista ja joilla on kytkentä oman alueen ruokakulttuuriin. Käyttämällä Aitoja makuja -viestiä pienet elintarvikeyritykset voivat korostaa lähiruokaan ja omiin tuotteisiinsa liittyviä ominaispiirteitä.

Aitoja makuja -viesti on vapaasti yritysten, muiden organisaatioiden ja hankkeiden käytettävissä lähiruokaan liittyvän viestinnän yhteydessä. Aitoja makuja ei ole kuitenkaan tuotemerkki, vaan viestinnän väline, joten jos sitä halutaan käyttää esimerkiksi pakkauksessa, niin on varmistettava, että merkintä täyttää pakkausmerkintämääräykset. Mutta esimerkiksi nettisivuilla Aitoja makuja ja viestin eri sisältöjä voi nostaa vapaasti esiin.

Lähiruoka sopii sekä arkiseen ruokapöytään että osaksi juhlaa!
Tutustu tarkemmin Aitoja makuja -viestiin (pdf).

Lähiruoan koordinaatiohankkeesta

Yhdessä tehden parempiin tuloksiin tiivistää lähiruoan koordinaatiohankkeen tavoitteen, joka on lisätä ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa alan kilpailukykyä. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueellisen lähiruokatoiminnan ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kesken. Verkostojen kautta toiminnasta hyötyvät paikalliset elintarvikeyritykset ja tuottajat sekä niiden yhteistyökumppanit eli asiakkaat kuluttajista ammattilaisiin. Lähiruoan koordinaatiohanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus ja se toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Lisätietoja www.aitojamakuja.fi

Kirjoittaja:
Päivi Töyli
projektipäällikkö
Lähiruoan koordinaatiohanke
Turun yliopiston Brahea-keskus