Musiikkialan opettajan treenimotivaatio

Nyky-yhteiskunta asettaa hirveät paineet musiikin opettajalle – työ on suorittamista ja siihen saattaa kuulua paljon musiikin liittymättömiä tehtäviä. Onko sinun mielessäsi käynyt ajatus: ”Voi kun pitäisi harjoitella, mutta kun ei jaksa”. Kärsitkö tai oletko joskus kärsinyt motivaation puutteesta? Kuinka musiikin opettaja selviytyy työn osoittamista haasteista? Motivaatio ja henkinen valmius syntyvät omasta itsestä. Elämässä on oltava…

Jatka lukemista

Työkaluna oma persoona – kuoronjohtajan sisäinen maailma

Millaista on, kun työkaluna on oma persoona? Pukeutuuko kuoronjohtaja ammattirooliin, ja onko se hyvä asia? Opiskelin kuoronjohtoa erilaisissa oppilaitoksissa yhteensä lähes kymmenen vuotta, ja saman verran aikaa olen myös tehnyt kyseisiä töitä – tosin en missään vaiheessa kokopäiväisesti. Olen ensimmäiseltä koulutukseltani kirkkomuusikko, ja tätä artikkelia kirjoittaessani opiskelen laulunopettajaksi. Omat opintoni ja työni kuoronjohtajana antoivat sysäyksen tämän…

Jatka lukemista

KUN OPPILAS LOPETTAA -instrumenttiopettajan työn haasteellisuus

Kuinka opettaja kokee itsensä oppilaan lopettaessa soitto-opintonsa musiikkioppilaitoksessa kesken? Missä tai kenessä on opettajan mielestä syy? Opettajassa, oppilaassa vai kenties jossain muussa asiassa? Tilanne on usein haasteellinen kaikille osapuolille. Melko varmasti jokaiselle instrumentti- ja laulunopettajalle on tullut työssään eteen tilanteita, joissa oppilas syystä tai toisesta haluaa lopettaa opintonsa kesken. Tässä vaiheessa opettajalle tulee usein pohdittavaksi…

Jatka lukemista

Musiikin opiskelumotivaatiosta opettajan työmotivaatioon

Siirtymä musiikinopiskelijasta instrumenttiopettajaksi voi olla haastavaa. Musiikkipedagogien koulutus on hyvin yksilökeskeistä ja opiskelu painottuu oman instrumentin hallintaan. Voiko opiskelujen aikana kehittynyt korkeatasoinen instrumentaalinen ammattitaito jäädä työelämässä hyödyntämättä? Entä löytävätkö opiskelujen aikana omaan soittoonsa keskittyneet opiskelijat motivaation opetustyöhön? Vastaako koulutus työelämän tarpeisiin? Ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogikoulutus eroaa vahvasti yliopistojen opettajakoulutuksesta. Huhtasen (2004, 101) mukaan kasvatustieteen näkökulmasta opettajaksi tuleminen…

Jatka lukemista