ammatti-identiteetti

Musiikkialan opettajan treenimotivaatio

Nyky-yhteiskunta asettaa hirveät paineet musiikin opettajalle – työ on suorittamista ja siihen saattaa kuulua paljon musiikin liittymättömiä tehtäviä. Onko sinun...

Työkaluna oma persoona – kuoronjohtajan sisäinen maailma

Millaista on, kun työkaluna on oma persoona? Pukeutuuko kuoronjohtaja ammattirooliin, ja onko se hyvä asia? Opiskelin kuoronjohtoa erilaisissa oppilaitoksissa yhteensä...

KUN OPPILAS LOPETTAA -instrumenttiopettajan työn haasteellisuus

Kuinka opettaja kokee itsensä oppilaan lopettaessa soitto-opintonsa musiikkioppilaitoksessa kesken? Missä tai kenessä on opettajan mielestä syy? Opettajassa, oppilaassa vai kenties...

Musiikin opiskelumotivaatiosta opettajan työmotivaatioon

Siirtymä musiikinopiskelijasta instrumenttiopettajaksi voi olla haastavaa. Musiikkipedagogien koulutus on hyvin yksilökeskeistä ja opiskelu painottuu oman instrumentin hallintaan. Voiko opiskelujen aikana...