kuoronjohtaminen

Laulaja-johtajan rooli(ristiriita) lauluyhtyeessä

Mitä tapahtuu, kun kuoronjohtaja päätyy mukaan lauluyhtyeeseen sekä laulajaksi että johtajaksi? Lauluyhtyeenhän ajatellaan yleensä toimivan ilman johtajaa tai ulkopuolisen johtajan...

Harrastelijakuoroon sointia

Olen kuorotyössäni kiinnittänyt huomiota erityisesti kasvojen lihasten käyttöön. Tässä artikkelissa pohdin lihasten aktivoimisen ja artikulaation opettamista sekä niiden vaikutusta kuoron...

Työkaluna oma persoona – kuoronjohtajan sisäinen maailma

Millaista on, kun työkaluna on oma persoona? Pukeutuuko kuoronjohtaja ammattirooliin, ja onko se hyvä asia? Opiskelin kuoronjohtoa erilaisissa oppilaitoksissa yhteensä...