musiikinopiskelija

Musiikin opiskelumotivaatiosta opettajan työmotivaatioon

Siirtymä musiikinopiskelijasta instrumenttiopettajaksi voi olla haastavaa. Musiikkipedagogien koulutus on hyvin yksilökeskeistä ja opiskelu painottuu oman instrumentin hallintaan. Voiko opiskelujen aikana...