Heavylaulun opettaminen

Särölaulu, eli kansankielellä örinä, yleistyy jatkuvasti ja on rockmusiikissa jo lähes yhtä suositussa roolissa kuin puhdas, perinteisempi laulutapa. Opettajia tähän kyseiseen taiteenlajiin ei kuitenkaan maailmalla juurikaan ole, joten sen opettamisesta ja erilaisista opetustyyleistäkin tiedetään erittäin vähän verrattuna esimerkiksi särökitaran opetukseen. Uusi laulutyyli Vielä 10–15 vuotta sitten örinän opettamista pidettiin silkkana mahdottomuutena, eikä sitä edes nähty…

Jatka lukemista

Tanssioppilaista taitaviksi esiintyjiksi

Tanssi kuuluu esittäviin taiteisiin. Tanssitaiteen esittävä puoli otetaan huomioon tanssinopetuksessa tarjoamalla mahdollisuuksia esiintymiseen esimerkiksi kevätnäytöksissä ja pienemmissä esityksissä. Tanssiharrastuksessa lukuvuotta rytmittävät näytökset. Edetessään harrastajasta ammattimaisempiin tanssinopintoihin oppilas saa kehittää omaa luovuuttaan myös koreografioimalla esityksiä itse. Myös lastentanssissa on tärkeää, että oppilaat saavat tehdä ja esittää omia tanssejaan. (Viitala 1998, 56.) Esiintyminen on olennainen osa tanssia,…

Jatka lukemista

Kuva soikoon! Visuaalinen oppiminen ja mielikuvituksen ruokkiminen musiikin opetuksessa

Pienten oppilaiden opetuksessa on erityisen tärkeää ruokkia heidän mielikuvitustaan, koska nuoresta iästä johtuen keskittymiskyky voi olla ajoittain heikko. Tällöin opettajalla täytyy olla erilaisia apukeinoja. Artikkelissamme olemme käsitelleet visuaalisia keinoja opettaa lasta musiikin saralla. Mitä visuaalinen oppiminen on? Ihminen oppii pääosan hankkimastaan tiedosta näköaistin välityksellä ja seuraavina tulevat kuulo- ja tuntoaisti. Oppimisen kannalta on tärkeää käyttää…

Jatka lukemista

Bänditoiminta nuoren luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehityksen tukena

  Tutkin artikkelissani bänditoiminnan vaikutusta  10–13-vuotiaiden nuorten luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Valitsin tämän aiheen, koska suoritan parhaillaan työharjoittelujaksoani nuorten bändiohjauksen parissa. Olen kiinnostunut ryhmän opettamisesta ja  sen tarjoamista haasteista sekä mahdollisuuksista. Esittelen artikkelissani keinoja,  joilla nuoria voidaan kannustaa bändisoiton pariin ja miten toiminen ryhmän jäsenenä voi edistää sosiaalisten taitojen kehittymistä. Musiikki luovuuden kehittymisessä Tutkimusten…

Jatka lukemista

Motivoivampaa pianonsoittoa etsimässä

Miten voi saada toisen ihmisen innostumaan musiikista? Ei välttämättä mitenkään. Voisiko soitonopettaja kuitenkin edesauttaa oppilaitaan löytämään musiikista jotain enemmän kuin palloja paperilla: sisältöä, merkitystä tai leikillisyyttä? Pohdin artikkelissani soitonopettajan keinoja auttaa oppilaitaan motivoitumaan musiikista omien kokemusteni pohjalta sekä pianonsoittajana että soitonopettajana. Lisää lumoa, vähemmän vääntämistä Pianonsoittaja on usein melko yksinäinen instrumentalisti. Etenkin klassisen musiikin harrastaja….

Jatka lukemista

MUSIIKKI JA MAKU Miksi on tärkeää tietää, mitä soitto-oppilas kuuntelee?

Suurin osa nuorisosta kuuntelee jonkinlaista musiikkia. Miksi musiikki on ylipäätään tärkeää nuorisolle? Entä miksi erikoislukion instrumenttiopettajan on tärkeää tietää, mitä opiskelijat kuuntelevat?   Instrumenttiopettajana minulta kesti neljä vuotta tajuta, ettei minulla ole aavistustakaan, mitä musiikki merkitsee oppilailleni. Mikä sai heidät innostumaan musiikista? Mitä on se musiikki, jota he vapaa-ajallaan kuuntelevat? Opetan teini-ikäisiä nuoria musiikkilukiossa, soitan…

Jatka lukemista