Korvat hörölle ja musisoimaan! – Musiikkia korvakuulolta

Tässä artikkelissa pohdimme kuunteluun pohjaavia musiikin opetusmetodeja, ja kuinka niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi aikuisopetuksessa. Monen kohdalla musiikin opiskelu on sitä, että tuijotetaan nuotteja heti musiikkiharrastuksen alettua. Unohdetaanko kuitenkin usein se, että musiikkia tulisi kuunnella? Musiikkipedagogin Käsikirjaa lainaten: ”Kuulo on aistien hierarkiassa näköaistia heikompi, minkä vuoksi nuotteja lukiessa kuuntelu jää helposti toissijaiseksi.” (Jordan-Kilkki, Kauppinen, Viitasalo-Korolainen 2013,…

Jatka lukemista

Improvisoinnin opettaminen

Miten omasta päästä soittamista oikein voi opettaa? Mitä jos oppilas ei halua tai osaa improvisoida? Improvisointiakin voi ja pitää harjoitella, sillä jokaisella on varmasti paljon omia musiikillisia ajatuksia, epävarmuus vain saattaa estää omaa luovuutta tulemasta ilmi. Ei vääriä ääniä Itse määrittelen improvisoinnin uuden luomisena hetkessä. Raamit voivat olla sovittuja (kuten sävellaji, tahtiosoitus tms.), mutta esimerkiksi…

Jatka lukemista

Asteikkoähky improvisoinnin opetuksessa – pentatonisesta ensiapua?

Asteikkovaihtoehtojen loputtoman suuri määrä voi turhauttaa ja vaikeuttaa jazzimprovisaation opiskelua. Pentatonisella asteikolla on mahdollista onnistua improvisoinnissa jo ensimmäisellä soittotunnilla. Keskustellessani kitaraoppilaideni kanssa improvisoinnin harjoittelutavoista, päädymme toistuvasti, jossakin keskustelun vaiheessa, puhumaan jazzmusiikista. Saman keskustelun yhteydessä on myös usein tarpeen esitellä jokin esimerkki tai harjoitus, mikä vastaisi myös oppilaan käsitystä jazzmusiikista. Toisin sanoen tarvitaan jokin asiakehys, mikä…

Jatka lukemista

Ilmaisun opettaminen tanssitunnilla

Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa asetetaan tavoitteeksi, että oppilas syventää tanssi-ilmaisuaan elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla (Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002, 7). Tanssijan työn syvintä olemusta on liikkeellä ilmaiseminen. Liikemateriaalin hallinta on tietysti tärkeää, mutta ilmaisun tärkeyttä ei voi ohittaa, kun mietitään, miksi jokin teos koskettaa ja toinen teos jää…

Jatka lukemista

Iloa yhteismusisoinnista

Yhteismusisointi on käsitteenä laaja musiikin osaamisalue, joka sisältää useiden eri taitojen omaamista ja käyttämistä. Usein yhdessä soittamiseen liittyy erilaisia tuntemuksia sekä tunteita ja myös emotionaalisia kokemuksia. Olemme itse kokeneet jousisoittajina yhteismusisoinnin tärkeyden ja saaneet kokea sen myötä yhdessä tekemisen iloa. Artikkelissa keskitymmekin yhteismusisoinnin positiivisiin vaikutuksiin sekä painotamme iloa, jota soittajat voivat yhdessä tekemisestä saada. Yhteismusisoinnin…

Jatka lukemista

”Soitte tosi hyvin yhteen!” – yhtyelaulun opetuksen avaimia

Viime vuosina yhtyelaulu on ollut musiikin tekemisen muotona ja harrastuksena vankassa kasvussa. Lauluyhtye on yleisimmin pienikokoinen 4-6 laulajan a cappella-ryhmä. Vaihtoehtoiset nimitykset ovat lauluryhmä tai vocal ensemble. Usein lauluyhtyeet toimivat itsenäisesti, mutta useat ovat käyttäneet ohjausta alkuvaiheessaan. Ohjaajaa tarvitaan etenkin ohjelmiston hankintaan ja laulutekniikkaa opettamaan. Monella tapaa lauluyhtye on kuin kuoro pienoiskoossa, silti kuoron ja…

Jatka lukemista

Heavylaulun opettaminen

Särölaulu, eli kansankielellä örinä, yleistyy jatkuvasti ja on rockmusiikissa jo lähes yhtä suositussa roolissa kuin puhdas, perinteisempi laulutapa. Opettajia tähän kyseiseen taiteenlajiin ei kuitenkaan maailmalla juurikaan ole, joten sen opettamisesta ja erilaisista opetustyyleistäkin tiedetään erittäin vähän verrattuna esimerkiksi särökitaran opetukseen. Uusi laulutyyli Vielä 10–15 vuotta sitten örinän opettamista pidettiin silkkana mahdottomuutena, eikä sitä edes nähty…

Jatka lukemista

Tanssioppilaista taitaviksi esiintyjiksi

Tanssi kuuluu esittäviin taiteisiin. Tanssitaiteen esittävä puoli otetaan huomioon tanssinopetuksessa tarjoamalla mahdollisuuksia esiintymiseen esimerkiksi kevätnäytöksissä ja pienemmissä esityksissä. Tanssiharrastuksessa lukuvuotta rytmittävät näytökset. Edetessään harrastajasta ammattimaisempiin tanssinopintoihin oppilas saa kehittää omaa luovuuttaan myös koreografioimalla esityksiä itse. Myös lastentanssissa on tärkeää, että oppilaat saavat tehdä ja esittää omia tanssejaan. (Viitala 1998, 56.) Esiintyminen on olennainen osa tanssia,…

Jatka lukemista

Kuva soikoon! Visuaalinen oppiminen ja mielikuvituksen ruokkiminen musiikin opetuksessa

Pienten oppilaiden opetuksessa on erityisen tärkeää ruokkia heidän mielikuvitustaan, koska nuoresta iästä johtuen keskittymiskyky voi olla ajoittain heikko. Tällöin opettajalla täytyy olla erilaisia apukeinoja. Artikkelissamme olemme käsitelleet visuaalisia keinoja opettaa lasta musiikin saralla. Mitä visuaalinen oppiminen on? Ihminen oppii pääosan hankkimastaan tiedosta näköaistin välityksellä ja seuraavina tulevat kuulo- ja tuntoaisti. Oppimisen kannalta on tärkeää käyttää…

Jatka lukemista

Bänditoiminta nuoren luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehityksen tukena

Tutkin artikkelissani bänditoiminnan vaikutusta  10–13-vuotiaiden nuorten luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Valitsin tämän aiheen, koska suoritan parhaillaan työharjoittelujaksoani nuorten bändiohjauksen parissa. Olen kiinnostunut ryhmän opettamisesta ja  sen tarjoamista haasteista sekä mahdollisuuksista. Esittelen artikkelissani keinoja,  joilla nuoria voidaan kannustaa bändisoiton pariin ja miten toiminen ryhmän jäsenenä voi edistää sosiaalisten taitojen kehittymistä. Musiikki luovuuden kehittymisessä Tutkimusten mukaan…

Jatka lukemista

Motivoivampaa pianonsoittoa etsimässä

Miten voi saada toisen ihmisen innostumaan musiikista? Ei välttämättä mitenkään. Voisiko soitonopettaja kuitenkin edesauttaa oppilaitaan löytämään musiikista jotain enemmän kuin palloja paperilla: sisältöä, merkitystä tai leikillisyyttä? Pohdin artikkelissani soitonopettajan keinoja auttaa oppilaitaan motivoitumaan musiikista omien kokemusteni pohjalta sekä pianonsoittajana että soitonopettajana. Lisää lumoa, vähemmän vääntämistä Pianonsoittaja on usein melko yksinäinen instrumentalisti. Etenkin klassisen musiikin harrastaja….

Jatka lukemista

Musiikki ja maku – Miksi on tärkeää tietää, mitä soitto-oppilas kuuntelee?

Suurin osa nuorisosta kuuntelee jonkinlaista musiikkia. Miksi musiikki on ylipäätään tärkeää nuorisolle? Entä miksi erikoislukion instrumenttiopettajan on tärkeää tietää, mitä opiskelijat kuuntelevat?   Instrumenttiopettajana minulta kesti neljä vuotta tajuta, ettei minulla ole aavistustakaan, mitä musiikki merkitsee oppilailleni. Mikä sai heidät innostumaan musiikista? Mitä on se musiikki, jota he vapaa-ajallaan kuuntelevat? Opetan teini-ikäisiä nuoria musiikkilukiossa, soitan…

Jatka lukemista