työelämä

Työelämän pelisäännöt tutummiksi draaman avulla

Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä ammatillisessa koulutuksessa lisääntyy, kuten myös maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrä suomalaisessa työelämässä. Samalla lisääntyvät mahdollisuudet kulttuurisiin yhteentörmäyksiin ja väärinkäsityksiin. Miten...

PAIKKO -osaamistodistus – työpajoilla havaittu osaaminen näkyväksi

Tämän päivän maailmassa keskeistä on osaaminen. Osaatko hakea töitä ja osaatko tehdä niitä? Enää ei riitä, että olet suorittanut opintosi...

Joustoturva – retoriikkaa vai konkretiaa?

Tässä artikkelissa referoidaan professori Ronald G. Sultanan kirjoittama ”Flexicurity – Implication for Lifelong Career Guidance” -julkaisu. Julkaisu oli yksi kuudesta...

Digiaikaan syntyneet työssä – haasteita ja mahdollisuuksia

Me haluamme elämältä muutakin, kuin rahaa ja työn kautta saavutettua menestystä, arvostamme elämää tuottavuuden ulkopuolella. Meidät on arvioitu laiskoiksi työntekijöiksi,...

Osaaminen näkyväksi työtodistukseen

Työn tekemisen tapojen monipuolistuessa yhä useammat työurat rakentuvat vaihtelevansisältöisistä jaksoista, joissa voi olla mukana työttömyyskausia tai työskentelyä freelancerina tai alihankkijana....

Työelämälähtöisyys Uusi ura opettajana -projektin ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Muutamien keskisuomalaisten teknologiayritysten uudelleenorganisointi- ja säästötoimet jättivät korkeasti koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia työttömiksi viime vuosikymmenellä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu järjesti...

Koulutuksella turvaa työelämän muutoksiin

Työelämän koulutusneuvojat kertovat koulutusmahdollisuuksista Nykyään kuulemme uutisista joka päivä, että jälleen on jollain työpaikalla käynnistetty YT-neuvottelut. Työntekijöiden epävarmuus tulevaisuudesta on...