Hyvinvointia edistävä opetusfilosofia baletinopetuksessa

Kurinalaisuus on terveessä mittasuhteissa ihailtavaa ja tavoiteltavaa, mutta milloin se menee liiallisuuksiin? Tanssi, etenkin baletti, vaatii tanssijalta kurinalaisuutta ja itsensä jatkuvaa reflektointia. Sillä tanssi on useimmiten ryhmätilanne, oman osaamisensa vertailusta muihin saattaa syntyä tanssijalle paineita, joskus jopa vääristyneitä ajatusmalleja. Tästä syystä tanssinopettajalla on suuri vastuu turvallisen oppimisympäristön luomisessa. Klassinen baletti pähkinänkuoressa Klassinen baletti on kurinalainen…

Jatka lukemista

Ojennettu jalan vienti vaiko battement tendu? – Ranskankielisten balettitermien oppimisen tärkeys

Perinteisesti klassisen baletin opetuksessa lajin ranskankielisen termistön merkitys on keskeinen. Lasten ja nuorten opetuksessa termistön opetteleminen yhdessä itse tekniikan ja tanssin kanssa on tärkeä osa opetusta. Baletin traditio on suuressa roolissa taidon opettelussa ja termistö on osa tätä historiallista jatkumoa. Opetan aikuisia balettiharrastajia ja tästä nousi kiinnostus, että kokevatko aikuiset harrastajat baletin ranskankielisten termien käytön…

Jatka lukemista

Peilin vaiktus oppimiseen balettitunnilla

Isot peilit tanssisalissa voivat olla itsestäänselvyys kokeneille oppilaille balettitunneilla, eikä niiden löytyminen salista vasta-alkajillekaan tule yllätyksenä. Mitä peilistä on tarkoitus katsoa balettitunneilla? Muita, vai itseä? Peili antaa joka tapauksessa tietoa siitä, miltä oma tanssiminen näyttää ja harjaantuneet oppilaat ovat analysoida omia liikkeitään ja korjata tarpeen mukaan liikkeen suorituksia, kun taas vasta-alkajat voivat joutua kamppailemaan hämmennyksen…

Jatka lukemista

TIAROJA JA TUKIHOUSUJA – Sukupuolisensitiivisyys baletinopetuksessa

Klassinen baletti on niin esittämisen kuin opettamisen traditioidensa puolesta hyvin voimakkaasti sukupuolittunut laji. Osa liikemateriaalista tai tanssimisen käytänteistä, kuten varvastossutyöskentely, on eksplisiittisesti määritelty tietylle sukupuolelle kuuluvaksi. Näen tällaisen voimakkaan kahtiajaon opetuksessa huonosti perusteltuna, luovuutta rajoittavana sekä pedagogisesti epäeettisenä. Tässä artikkelissa tarkastelen mahdollisuutta opettaa balettia sukupuolisensitiivisesti. Esittelen lyhyesti historiallista taustaa baletin sukupuolikäytänteiden synnylle sekä tutkin myös…

Jatka lukemista