Editorial staff

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia edistävistä interventioista, niiden vaikuttavuus ja teoreettiset viitekehykset

Hannele Oiva1, Tarja Rautio1, Marika Tuiskunen1, Johanna Luttinen2, Heidi Ruotsalainen1 1Oulun ammattikorkeakoulu 2Oulun yliopisto TIIVISTELMÄ Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla kouluympäristöissä toteutettuja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen tähtääviä interventioita ja interventioiden teoreettisia viitekehyksiä sekä arvioida niiden vaikuttavuutta lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa käytettiin Joanna Briggs Instituutin (JBI) systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteuttamiselle laadittua ohjeistusta. Tiedonhaku toteutettiin kansainvälisistä…

Continue reading

Personal and Environmental Barriers to Physical Activity among Chronically Ill Patients Receiving Physiotherapy Free of Charge

John Singhammer1 1Fresenius University, Germany Abstract BACKGROUND: Treatment of patients receiving physiotherapy free of charge should aim at improving their participation in physical activity. OBJECTIVES: This study aimed to examine physical activity participation among people with disability associated barriers. METHODS: A cross-sectional survey was conducted of 2799 patients out of 10.596 potential patients with congenital…

Continue reading

The role of vocational rehabilitation in the human resources management

Riitta Seppänen-Järvelä 1 1 The Social Insurance Institution of Finland, Helsinki, Finland Abstract Employers increasingly develop and implement workplace disability management policies and practices. This article provides new insight into the human resource (HR) managers’ perceptions of and attitudes regarding disability management. While several studies have shed light on the important role of managers and…

Continue reading

Psychometric properties of a revised version of the Assessment Tool for Perceived Agency (ATPA19) for use with older adults in the rehabilitation context 

Kristiina Juntunen¹, Tiina Lautamo¹, Kaisa Lällä¹, Aila Pikkarainen¹ ¹ JAMK University of Applied Sciences, Institute of Rehabilitation, Jyväskylä, Finland.    Abstract Background: It has been argued that an agency-based approach should be taken to person-centered gerontological rehabilitation. Such an approach requires agency-based assessment tools valid for use with older adults.  Objective: To evaluate the psychometric…

Continue reading

Ammattikorkeakoulujen yritysyhteistyö kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Äijö Marja,1 Kärki Anne2, Ruotsalainen Heidi3, Sihvonen Sanna4 1 Savonia-ammattikorkeakoulu, 2 Satakunnan ammattikorkeakoulu, 3 Oulun ammattikorkeakoulu, 4 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Tausta: Kuntoutuksen uudistuminen vaatii kuntoutusalan toimijoiden yhteistyötä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kehittämistä siten, että tulevaisuudessa toimivat kuntoutuspalvelut ovat osa hyvinvointipalvelukokonaisuutta. Ammattikorkeakouluilla on halu toimia verkostomaisen TKI-toiminnan kokoajina ja vahvistaa yhteistyötä yritysten kanssa. Tarkoitus: Tämän tutkimuksen…

Continue reading

Focus of the journal

Nordic Journal of Rehabilitation (NJoR) is an online journal publishing articles concerning multidisciplinary rehabilitation to respond to the needs for renewing rehabilitation knowhow. This publication strengthens the knowledge base for rehabilitation and promote access to research-based information in Finland and internationally, especially in Nordic countries. In Finland rehabilitation research is carried out in higher education…

Continue reading

About the Journal

The Nordic Journal of Rehabilitation is an online journal that provides a forum for original research and scholarship in the field of rehabilitation along with research methods relevant to rehabilitation or other related professionals. The journal aims to promote excellence in rehabilitation by publishing original research, systematic and other reviews, evidence-based information, critical discussions, master and bachelor…

Continue reading