Is it possible to collect ICF-based functioning data through a chatbot: the AIRE project experience

Jaana Paltamaa(1), Chichaeva Julija(2), Mälkönen Ida(2), Mäkelä Antti(3) 1 Jamk University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies, Research and development, Jyväskylä, Finland. 2 Jamk University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies, Institute of Rehabilitation, Jyväskylä, Finland. 3 Jamk University of Applied Sciences, School of Technology, Institute of Information Technology, […]

Kuntoutusosaamisen vahvistaminen edellyttää tiedon saatavuutta ja levittämistä

Pääkirjoitus, joulukuu 2023  Viimeaikainen muutos suomalaisessa hyvinvointipalvelujärjestelmässä ja tarve hillitä menojen kasvua ovat nostaneet entistä vahvemmin esiin tarpeen kehittää kuntoutusta vastaamaan laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kuntoutuksen uudistamisen perustana tulee olla tutkittu tieto, joka on kuntoutuksen toimijoiden saatavilla ja siten helposti hyödynnettävissä. Kuntoutuksen osaamiskeskittymässä (OsKu), jossa kuntoutuksen koulutusta antavat ammattikorkeakoulut toimivat verkostona, on tunnistettu tarve kehittää kuntoutusalan […]

Fysioterapeuttien kokemuksia ja näkemyksiä exoskeleton-kävelyrobotin käytöstä: Monipuolistunut harjoittelu, motivoituneet asiakkaat

Taina Jyräkoski(1) (1) Satakunnan Ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Tausta: Robottien ja robottiteknologiaan perustuvien sovellusten käyttö kävelykuntoutuksessa on lisääntynyt vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Sen hyötyjä kävelyyn ja muuhun terveyteen sekä kuntoutujien käyttäjäkokemuksia on tutk­ittu jonkin verran, mutta tietoja fysioterapeuttien käyttökokemuksista on erittäin niukasti. Kuitenkin terapeuttien on osattava ja toteutettava laitteiden käyttö, jotta niitä voidaan hyödyntää kuntoutuksessa. Tavoitteet: Tämän tutkimuksen […]

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia edistävistä interventioista, niiden vaikuttavuus ja teoreettiset viitekehykset

Hannele Oiva (1), Tarja Rautio (1), Marika Tuiskunen (1), Johanna Luttinen (2), Heidi Ruotsalainen (1) 1 Oulun ammattikorkeakoulu 2 Oulun yliopisto TIIVISTELMÄ: Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla kouluympäristöissä toteutettuja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen tähtääviä interventioita ja interventioiden teoreettisia viitekehyksiä sekä arvioida niiden vaikuttavuutta lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa käytettiin Joanna Briggs Instituutin (JBI) systemaattisen […]

Personal and Environmental Barriers to Physical Activity among Chronically Ill Patients Receiving Physiotherapy Free of Charge

John Singhammer1 1Fresenius University, Germany Abstract BACKGROUND: Treatment of patients receiving physiotherapy free of charge should aim at improving their participation in physical activity. OBJECTIVES: This study aimed to examine physical activity participation among people with disability associated barriers. METHODS: A cross-sectional survey was conducted of 2799 patients out of 10.596 potential patients with congenital […]

Attitudes towards work life among clients in psychiatric outpatient clinics

Cornelia Wulff Hamrin 1 1 Kristianstad University, Sweden The purpose of the study was to explore factors related to recovery back to work life among clients in psychiatric outpatient clinics. An inventory was answered by 270 participants. Besides descriptives, chi2, ANOVA analyses and standard multiple regression were carried out. The main results were that about […]

The role of vocational rehabilitation in the human resources management

Riitta Seppänen-Järvelä 1 1 The Social Insurance Institution of Finland, Helsinki, Finland Abstract Employers increasingly develop and implement workplace disability management policies and practices. This article provides new insight into the human resource (HR) managers’ perceptions of and attitudes regarding disability management. While several studies have shed light on the important role of managers and […]

Psychometric properties of a revised version of the Assessment Tool for Perceived Agency (ATPA19) for use with older adults in the rehabilitation context 

Kristiina Juntunen¹, Tiina Lautamo¹, Kaisa Lällä¹, Aila Pikkarainen¹ ¹ JAMK University of Applied Sciences, Institute of Rehabilitation, Jyväskylä, Finland.    Abstract Background: It has been argued that an agency-based approach should be taken to person-centered gerontological rehabilitation. Such an approach requires agency-based assessment tools valid for use with older adults.  Objective: To evaluate the psychometric […]

Ammattikorkeakoulujen yritysyhteistyö kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Äijö Marja,1 Kärki Anne2, Ruotsalainen Heidi3, Sihvonen Sanna4 1 Savonia-ammattikorkeakoulu, 2 Satakunnan ammattikorkeakoulu, 3 Oulun ammattikorkeakoulu, 4 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Tausta: Kuntoutuksen uudistuminen vaatii kuntoutusalan toimijoiden yhteistyötä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kehittämistä siten, että tulevaisuudessa toimivat kuntoutuspalvelut ovat osa hyvinvointipalvelukokonaisuutta. Ammattikorkeakouluilla on halu toimia verkostomaisen TKI-toiminnan kokoajina ja vahvistaa yhteistyötä yritysten kanssa. Tarkoitus: Tämän tutkimuksen […]

Focus of the journal

Nordic Journal of Rehabilitation (NJoR) is an online journal publishing articles concerning multidisciplinary rehabilitation to respond to the needs for renewing rehabilitation knowhow. This publication strengthens the knowledge base for rehabilitation and promote access to research-based information in Finland and internationally, especially in Nordic countries. In Finland rehabilitation research is carried out in higher education […]