Nordic Journal of Rehabilitation

Welcome to the new online journal concerning multidisciplinary rehabilitation! On behalf of the editorial board we invite You to submit article manuscripts on the field of rehabilitation. Articles can be published either in Finnish, English or Swedish language. Let’s develop together this journal to be a well-recognized and reliable publication serving the rehabilitation field!
A child painting with her hands
15.4.2024

Suosikkisanat (F-Words) lasten kuntoutuskäytännöissä

15.4.2024
Article

Anu Kinnunen(1), Ira Jeglinsky-Kankainen(2) (1) Savonia-ammattikorkeakoulu (2) Arcada ammattikorkeakoulu Ingressi Tässä artikkelissa kuvataan kanadalaisen CanChild:in kehittämiä Suosikkisanoja (F-words), niiden tutkimusnäyttöä ja käyttömahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä kuntoutustyössä. Tässä artikkelissa erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat palveluita toimintakyvyn tueksi ja arjen suoriutumiseen.    Johdanto Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen […]

Kuva AIRE-Botista
11.3.2024

Chatbotit terveydenhuollossa – eettisiä näkökulmia

11.3.2024
Article

Julija Chichaeva (1) (1)Kuntoutusinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Avainsanat: chatbotit, tekoäly, kuntoutus, etiikka (YSO)  Johdanto  Keskustelevan tekoälyn sovellukset, kuten esimerkiksi chatbotit näyttäisivät vakiinnuttaneen paikkansa asiakaspalvelijoiden avustajina toimialasta riippumatta. Ne on tunnistettu potentiaalisina apukäsinä myös terveysalalla, esimerkiksi asiakkaan ohjauksen ja neuvonnan tukena (esim. Singh 2023). Kirjallisuudessa keskusteleva tekoäly on määritelty mm. keskustelevaksi agentiksi, keskustelurobotiksi tai chatbotiksi, joka mahdollistaa interaktiivisen […]

stock photo of AIRE-Avulias-Bot.
16.1.2024

Is it possible to collect ICF-based functioning data through a chatbot: the AIRE project experience

16.1.2024
Article

Jaana Paltamaa(1), Chichaeva Julija(2), Mälkönen Ida(2), Mäkelä Antti(3) 1 Jamk University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies, Research and development, Jyväskylä, Finland. 2 Jamk University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies, Institute of Rehabilitation, Jyväskylä, Finland. 3 Jamk University of Applied Sciences, School of Technology, Institute of Information Technology, […]

20.12.2023

Kuntoutusosaamisen vahvistaminen edellyttää tiedon saatavuutta ja levittämistä

20.12.2023
Article

Pääkirjoitus, joulukuu 2023  Viimeaikainen muutos suomalaisessa hyvinvointipalvelujärjestelmässä ja tarve hillitä menojen kasvua ovat nostaneet entistä vahvemmin esiin tarpeen kehittää kuntoutusta vastaamaan laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kuntoutuksen uudistamisen perustana tulee olla tutkittu tieto, joka on kuntoutuksen toimijoiden saatavilla ja siten helposti hyödynnettävissä. Kuntoutuksen osaamiskeskittymässä (OsKu), jossa kuntoutuksen koulutusta antavat ammattikorkeakoulut toimivat verkostona, on tunnistettu tarve kehittää kuntoutusalan […]

20.12.2023

Fysioterapeuttien kokemuksia ja näkemyksiä exoskeleton-kävelyrobotin käytöstä: Monipuolistunut harjoittelu, motivoituneet asiakkaat

20.12.2023
Article

Taina Jyräkoski(1) (1) Satakunnan Ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Tausta: Robottien ja robottiteknologiaan perustuvien sovellusten käyttö kävelykuntoutuksessa on lisääntynyt vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Sen hyötyjä kävelyyn ja muuhun terveyteen sekä kuntoutujien käyttäjäkokemuksia on tutk­ittu jonkin verran, mutta tietoja fysioterapeuttien käyttökokemuksista on erittäin niukasti. Kuitenkin terapeuttien on osattava ja toteutettava laitteiden käyttö, jotta niitä voidaan hyödyntää kuntoutuksessa. Tavoitteet: Tämän tutkimuksen […]

7.9.2023

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia edistävistä interventioista, niiden vaikuttavuus ja teoreettiset viitekehykset

7.9.2023
Article

Hannele Oiva (1), Tarja Rautio (1), Marika Tuiskunen (1), Johanna Luttinen (2), Heidi Ruotsalainen (1) 1 Oulun ammattikorkeakoulu 2 Oulun yliopisto TIIVISTELMÄ: Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla kouluympäristöissä toteutettuja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen tähtääviä interventioita ja interventioiden teoreettisia viitekehyksiä sekä arvioida niiden vaikuttavuutta lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa käytettiin Joanna Briggs Instituutin (JBI) systemaattisen […]

7.9.2023

Personal and Environmental Barriers to Physical Activity among Chronically Ill Patients Receiving Physiotherapy Free of Charge

7.9.2023
Article

John Singhammer1 1Fresenius University, Germany Abstract BACKGROUND: Treatment of patients receiving physiotherapy free of charge should aim at improving their participation in physical activity. OBJECTIVES: This study aimed to examine physical activity participation among people with disability associated barriers. METHODS: A cross-sectional survey was conducted of 2799 patients out of 10.596 potential patients with congenital […]

7.9.2023

Attitudes towards work life among clients in psychiatric outpatient clinics

7.9.2023
Article

Cornelia Wulff Hamrin 1 1 Kristianstad University, Sweden The purpose of the study was to explore factors related to recovery back to work life among clients in psychiatric outpatient clinics. An inventory was answered by 270 participants. Besides descriptives, chi2, ANOVA analyses and standard multiple regression were carried out. The main results were that about […]

22.2.2023

The role of vocational rehabilitation in the human resources management

22.2.2023
Article

Riitta Seppänen-Järvelä 1 1 The Social Insurance Institution of Finland, Helsinki, Finland Abstract Employers increasingly develop and implement workplace disability management policies and practices. This article provides new insight into the human resource (HR) managers’ perceptions of and attitudes regarding disability management. While several studies have shed light on the important role of managers and […]

22.11.2022

Psychometric properties of a revised version of the Assessment Tool for Perceived Agency (ATPA19) for use with older adults in the rehabilitation context 

22.11.2022
Article

Kristiina Juntunen¹, Tiina Lautamo¹, Kaisa Lällä¹, Aila Pikkarainen¹ ¹ JAMK University of Applied Sciences, Institute of Rehabilitation, Jyväskylä, Finland.    Abstract Background: It has been argued that an agency-based approach should be taken to person-centered gerontological rehabilitation. Such an approach requires agency-based assessment tools valid for use with older adults.  Objective: To evaluate the psychometric […]