Finnish Business Review

An Electronic Journal of Business and Services Management in Finland
Editors-in-Chief: Jorma Kananen; Murat Akpinar; Anne Eskola
ISSN: 2341-9938

Finnish Business Review is an open access electronic journal for publishing scholarly articles, blogs and cases on contemporary managerial issues in Finnish and international contexts. Researchers from universities, universities of applied sciences, and research institutes as well as business executives are welcome to publish in this platform their articles, blogs and cases.

Articles are theoretical and empirical scientific publications reflecting original research on contemporary business issues. Blogs are short essays targeted primarily for managers reflecting recent developments, best practices, and innovative ideas in issues related to business. They should be based on research and data, in length from 1000 to maximum 1500 words. Cases are reflections of real-life practices which are written primarily for teaching purposes.

Submissions which can be in English or Finnish languages will go through a double blind review process (ca. 4 weeks process), and they will be published immediately after acceptance of the final versions. You can watch chief editor Murat Akpinar’s interview. For your questions do not hesitate to contact us by emailing to fbr@jamk.fi.

Finnish Business Review on avoin elektroninen verkkolehti, joka julkaisee tieteellisiä artikkeleita, blogeja ja tapauksia nykyajan johtamisen ongelmista Suomessa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tutkijat yliopistoista, ammattikorkeakouluista, ja tutkimuslaitoksista sekä yritysjohtajat ovat tervetulleita julkaisemaan artikkeleita, blogeja, ja tapauksia tällä foorumilla.

Artikkelit ovat teoreettisia ja empiirisiä tieteellisiä julkaisuja heijastava alkuperäinen tutkimus nykyajan liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Blogit ovat lyhyitä esseitä suunnattu ensisijaisesti johtajille. Kirjoitukset heijastavat viimeaikaista kehitystä, parhaita käytäntöjä, ja innovatiivisia ideoita liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Julkaisemme tutkimukseen tai aineistoon perustuvat blogit, joiden pituus on 1000-1500 (max) sanaa. Tapaukset peilaavat tosielämän käytäntöjä, jotka ovat kirjoitettu ensisijaisesti opetuskäyttöön.

Ehdotukset julkaisulle, jotka voivat olla kirjoitettu suomen tai englannin kielellä, käyvät läpi kaksoissokko arviointiprosessin (n. 4 viikkoa) ja julkaistaan välittömästi viimeisen version hyväksymisen jälkeen. Yläpuolella olevan navigointipalkin kautta löytyvät artikkelit, blogit ja tapaukset. Oikealla puolella olevasta valikosta löytyvät julkaisuohjeet, tavoitteet, ja toimituskunnan tiedot. Voit katsoa päätoimittaja Jorma Kanasen haastattelun. Voit esittää kysymyksiä ottamalla yhteyttä sähköpostitse fbr@jamk.fi.

Vaikuttajamarkkinointi – uusi tärkeä digimarkkinoinnin muoto

Tässä artikkelissa käsitellään digimarkkinoinnissa lisääntynyttä markkinoinnin muotoa: vaikuttajamarkkinointia. Kyseessä ei ole mikään uusi keksintö, vaan vanhan vaikuttamiskeinon vieminen digiaikaan. Kilpailun kiristyessä vanhat keinot otetaan käyttöön ja niillä saadaan hämmästyttävän hyviä tuloksia. Blogikirjoittaminen on nykyisin tehokkain yritysten vaikuttamisen muoto. Blogikirjoittajat ovat vaikuttajia.

Continue reading

Recent Posts

Vaikuttajamarkkinointi – uusi tärkeä digimarkkinoinnin muoto

Tässä artikkelissa käsitellään digimarkkinoinnissa lisääntynyttä markkinoinnin muotoa: vaikuttajamarkkinointia. Kyseessä ei ole mikään uusi keksintö, vaan vanhan vaikuttamiskeinon vieminen digiaikaan. Kilpailun kiristyessä vanhat keinot otetaan käyttöön ja niillä saadaan hämmästyttävän hyviä tuloksia. Blogikirjoittaminen on nykyisin tehokkain yritysten vaikuttamisen muoto. Blogikirjoittajat ovat vaikuttajia.

Continue reading

Blogityökaluja

Tässä artikkelissa käsitellään blogikirjoittajan perustyökaluja, joita hän voi hyödyntää onnistuneessa sisällöntuotannossa. Sisällöntuotannossa tarvitaan sopivia ohjelmia sivujen visualisointiin, koska visualisointi vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen. Visualisointiin kuuluvat kuvat, piirrokset, diagrammit ja infograafit. Lisäksi tarvitaan videoita. Sisällöntuottamisessa oikeiden hakusanojen löytäminen on tärkeää. Tähän on olemassa erilaisia applikaatioita. Hakusanojen lisäksi otsikoinnilla on merkitystä kuten myös sisällön teknisellä toteutuksella siten, että se…

Continue reading

Älä tee näitä virheitä blogissa: musta- ja valkohattuisuus

Tässä blogissa käsitellään verkkosivujen sallittuja ja ei-sallittuja keinoja. Blogikirjoittajat eivät yleensä ajaudu käyttämään epäeettisiä keinoja. Epäeettisyys eli mustahattuisuus (black hat) liittyy lähinnä yritysten ja verkkokauppojen sisältöihin. Bloggarin kannattaa noudattaa eettisiä ohjeita eli pysyä valkohattuisena (white hat). Valkohattuisuus tarkoittaa samaa kuin hakukoneiden suositukset verkkosivujen sisällöistä, rakenteesta, linkityksistä ja visuaalisuudesta.

Continue reading

Blogilla ei ole lukijoita – miten saada edes muutamia lukijoita alkukuukausina

Blogin kirjoittajan haasteena on lukijoiden löytäminen teksteilleen. Hakukonenäkyvvys kehittyy hitaasta ja alussa näkyvyys on heikko. Tämä johtuu hakurobottien hitaasta indeksoinnista, johon voi mennä kuukausia. Orgaaninen näkyvyys tuottaa tuloksia muutaman kuukauden kuluttua edellyttäen, että blogi vastaa hakukoneiden standardeja. Kirjoittaja voi itsekin paljon tehdä markkinointityötä levittääkseen tietoa uuden blogin olemassaolosta. Tässä blogissa käsitellään niitä keinoja, millä bloggaaja…

Continue reading

Mitä sitouttaminen on?

Sitouttamisesta (engagement) puhutaan paljon. Tässä artikkelissa käsitellään sitouttamisen keinoja ja mittaamista. Sitouttaminen tarkoittaa väljästi määriteltynä blogin yhteydessä lukijoiden hankintaa ja lukijakunnan ylläpitoa.

Continue reading

Kun blogiaiheet loppuvat: 7 ohjetta kirjoittajalle

Tässä blogissa käsitellään blogikirjoittajan ikuista ongelmaa eli sitä, että mistä sisältöihin saadaan aiheita. Jokainen kirjoittaja on jossain vaiheessa tämän ongelman edessä. Blogin päivittämättömyys johtaa nopeasti hakukonenäkyvyyden heikkenemiseen. Hakukoneet vaativat jatkuvasti uutta. Tässä blogissa annetaan neuvoja uusien aiheiden generoimiseen.

Continue reading

Kun blogilla ei ole lukijoita: blogin löydettävyyden varmistaminen

Tässä blogissa käsitellään blogin näkyvyyden kolmea peruspilaria. Blogin sisällön tulee palvella lukijaa eli kuluttajaa (asiakasnäkökulma). Sisällölle täytyy olla tarvetta. Verkossa näkyvyyttä hallinnoivat hakukoneet, jotka vaativat sisällön esittämistä tiettyjen vaatimusten mukaisesti (hakukonenäkyvyys). Tämän lisäksi blogin pitää palvella blogin kirjoittajaa ja hänen tarpeitaan. Yritysblogissa sisällön on palveltava yrityksen tavoitteita, joista tärkein on aina makrotavoite eli myynti (yritysnäkökulma).

Continue reading

Jakamisen tärkeys blogeissa: miksi se on tärkeää?

Blogin tuottamisessa jakamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Jakaminen tarkoittaa tässä sitä, että blogi lähtee kiertämään eli viraalistuu. Jakaminen vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen. Hakukoneet tulkitsevat sellaiset blogit hyviksi, joita jaetaan edelleen. Tässä blogissa käsitellään jakamisen syitä ja jakamispsykologiaa.

Continue reading

Blogin kirjoittamisohjeet: näillä ohjeilla onnistut varmasti

Tämä blogi käsittelee Finnish Business Review`n blogien kirjoittamisohjeita. Samat ohjeet pätevät kaikkien blogien kirjoittamisessa. Näillä ohjeilla kirjoitat blogin, joka on hakukoneohjeistuksen mukainen. Hakukoneiden ohjeiden noudattaminen on tärkeää, sillä nimenomaan hakukoneohjeistus määrittää blogin ja verkkosivun näkyvyyden.

Continue reading