Finnish Business Review

An Electronic Journal of Business and Services Management in Finland
Editors-in-Chief: Jorma Kananen; Murat Akpinar; Anne Eskola
ISSN: 2341-9938

Finnish Business Review is an open access electronic journal for publishing scholarly articles, blogs and cases on contemporary managerial issues in Finnish and international contexts. Researchers from universities, universities of applied sciences, and research institutes as well as business executives are welcome to publish in this platform their articles, blogs and cases.

Articles are theoretical and empirical scientific publications reflecting original research on contemporary business issues. Blogs are short essays targeted primarily for managers reflecting recent developments, best practices, and innovative ideas in issues related to business. They should be based on research and data, in length from 1000 to maximum 1500 words. Cases are reflections of real-life practices which are written primarily for teaching purposes.

Submissions which can be in English or Finnish languages will go through a double blind review process (ca. 4 weeks process), and they will be published immediately after acceptance of the final versions. You can watch chief editor Murat Akpinar’s interview. For your questions do not hesitate to contact us by emailing to fbr@jamk.fi.

Finnish Business Review on avoin elektroninen verkkolehti, joka julkaisee tieteellisiä artikkeleita, blogeja ja tapauksia nykyajan johtamisen ongelmista Suomessa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tutkijat yliopistoista, ammattikorkeakouluista, ja tutkimuslaitoksista sekä yritysjohtajat ovat tervetulleita julkaisemaan artikkeleita, blogeja, ja tapauksia tällä foorumilla.

Artikkelit ovat teoreettisia ja empiirisiä tieteellisiä julkaisuja heijastava alkuperäinen tutkimus nykyajan liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Blogit ovat lyhyitä esseitä suunnattu ensisijaisesti johtajille. Kirjoitukset heijastavat viimeaikaista kehitystä, parhaita käytäntöjä, ja innovatiivisia ideoita liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Julkaisemme tutkimukseen tai aineistoon perustuvat blogit, joiden pituus on 1000-1500 (max) sanaa. Tapaukset peilaavat tosielämän käytäntöjä, jotka ovat kirjoitettu ensisijaisesti opetuskäyttöön.

Ehdotukset julkaisulle, jotka voivat olla kirjoitettu suomen tai englannin kielellä, käyvät läpi kaksoissokko arviointiprosessin (n. 4 viikkoa) ja julkaistaan välittömästi viimeisen version hyväksymisen jälkeen. Yläpuolella olevan navigointipalkin kautta löytyvät artikkelit, blogit ja tapaukset. Oikealla puolella olevasta valikosta löytyvät julkaisuohjeet, tavoitteet, ja toimituskunnan tiedot. Voit katsoa päätoimittaja Jorma Kanasen haastattelun. Voit esittää kysymyksiä ottamalla yhteyttä sähköpostitse fbr@jamk.fi.

Johtaja tarvitsee kriittisiä alaisia

Miksi johtajat tarvitsevat kriittistä palautetta? Blogikirjoituksessa kuvataan, millaisia myönteisiä vaikutuksia kritiikillä on organisaation menestykseen, ja se antaa perusteet ymmärtää kriittisten alaisten merkityksen. Kirjoituksessa pohditaan myös ihmisen virheajattelua ja annetaan esimiehille toimintaohjeita.

Continue reading

Recent Posts

Johtaja tarvitsee kriittisiä alaisia

Miksi johtajat tarvitsevat kriittistä palautetta? Blogikirjoituksessa kuvataan, millaisia myönteisiä vaikutuksia kritiikillä on organisaation menestykseen, ja se antaa perusteet ymmärtää kriittisten alaisten merkityksen. Kirjoituksessa pohditaan myös ihmisen virheajattelua ja annetaan esimiehille toimintaohjeita.

Continue reading

Mitä tarkoittaa digitaalinen disruptio?

Disruptio terminä tarkoittaa sitä, että jokin innovaatio, uusi ilmiö tai keksintö mullistaa nykyisen toimintatavan. Sanakirjakäännös englanninkieliselle termille disrupt on ”häiriö”. Disruptio on siis joku uusi, yllättävä keskeytys, joka pakottaa meidät miettimään toimintaamme uudestaan.

Continue reading

Etätyö – uhka vai mahdollisuus?

Tiivistelmä: Digitaalisuuden ja työn tehostamisen vaatimusten myötä työelämä on muuttunut yhä liikkuvammaksi, ja etenkin tietointensiivisillä aloilla monia työtehtäviä tehdään täysin ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla työntekijöiden halu työn riippumattomuuteen ja oman elämänsä hallintaan on noussut.

Continue reading

Yrittäjä: osaatko valita oikean sosiaalisen median kanavan?

Facebook, YouTube, FB Messenger vai Whatsapp? Sosiaalisen median kanavia on tarjolla lähes parikymmentä. Jokaisen kanavan on lunastettava paikkansa erilaistumalla. Kanavia tulee ja menee. Tällä hetkellä käyttäjämäärällä mitattuna ykkössijaa pitää Facebook, jonka käyttäjäkunta on ylittänyt 2 miljardia.

Continue reading

Blogin rakenne: onnistumisen edellytys

Onnistumisen edellytykset: Onnistuneen blogin kirjoittamisessa on otettava huomioon monia seikkoja. Sisällöllisesti hyväkin blogi jää usein ilman lukijakuntaa, koska bloggaaja ei ole huomioinut perusasioita.

Continue reading

Blogin onnistuminen: missä asiakkaat?

Muutos: Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, kuinka internet on muuttanut kaiken toiminnan ja kuinka haasteellinen ja uusi ilmiö verkko on. Osin tässä ollaan oikeassa, mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin väärässä, sillä loppujen lopuksi ihmiskäyttäytyminen on muuttunut digimurroksen aikana hyvin vähän.

Continue reading