Ohjauksen verkostot

”Pitäisi olla oma ohjaaja joka luotsaa hetken, kulkee rinnalla ja tukee kokonaisvaltaisesti”

Ohjaukseen ja urasuunnitteluun liittyvät kysymykset ovat usein niin monitasoisia, että ne paljastuvat vain vuorovaikutukseen perustuvassa ohjauksessa. Hyvän lähtökohdan oman toiminnan...

Työelämälähtöisyys Uusi ura opettajana -projektin ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Muutamien keskisuomalaisten teknologiayritysten uudelleenorganisointi- ja säästötoimet jättivät korkeasti koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia työttömiksi viime vuosikymmenellä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu järjesti...

Opin ovi auttaa uran siirtymävaiheissa

Iltavahtimestari Mikko Rinne sai kipinän koulutukseen ”Lisäkoulutuksesta ei ole haittaa”, päätteli Lahdessa Wellamo-opiston iltavahtimestarina työskentelevä Mikko Rinne, 24. Hän löysi...

Toimivan verkoston tunnuspiirteet – rakennusaineena luottamus ja sosiaalinen pääoma

Verkostojen merkitystä ei voi kukaan nykypäivänä kiistää. Jokaisella on oma sosiaalinen verkostonsa ja myös nykypäivän työelämä rakentuu pitkälle erilaisten yritys-...

Opin ovi -projektit elinikäisen ohjauksen kehittäjinä

Vuosina 2007-2013 toteutetussa ESR-kehittämisohjelmassa kehitettiin aikuisille suunnattuja koulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Konkreettista koulutusneuvonnan ja -ohjauksen kehittämistyötä tekevät alueelliset ja...