BADAM-TSUM! – Rumputunteja nelivuotiaan kanssa

Lapsen musiikkiharrastus alkaa yleensä musiikkileikkikoulusta ja painottuu vahvasti ryhmäopetukseen. Tässä artikkelissa pohdin neljävuotiaan oppilaani mahdollisuuksia rumpusetin soittajana ja peilaan kokemuksiini yksityistunneista. Minkälaisia haasteita asettaa lapsen ikä? Miten tunneista saa rakennettua sellaisia, että ne kehittävät oppilaan settisoittoa? Minkälaiset harjoitteet ovat sopivan haastavia ilman että ne sammuttavat oppilaan intoa oppia? Ja kuinka pitkälle neljävuotiaan oppilaani on mahdollista…

Jatka lukemista

Lapsi lauluoppilaana

Lasten yksilölaulunopetus on usealle laulupedagogille haaste, koska koulutuksessamme keskitytään lähinnä opettamaan aikuisia oppilaita. Mitä lapsen kanssa voi laulutunnilla tehdä ja poikkeaako se aikuisen laulunopetuksesta? Artikkelini käsittelee sitä, kuinka lapselle tulisi opettaa laulutekniikkaa ja mitä lapsen laulunopetuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon. Lapsien laulunopetus näkyy lähinnä kuorolaulussa ja koulun musiikintunneilla. Yksinlauluopetusta saa harvoin musiikkiopistoista ennen 15 vuoden…

Jatka lukemista