lasten opetus

Mielikuvituksen ja leikin avulla musiikkia oppimaan

Puhuttaessa lasten soitonopetuksesta, leikin ja mielikuvituksen käytön merkitystä ei mielestäni voi koskaan korostaa liikaa. Leikki on olennainen osa lasten arkea...

BADAM-TSUM! – Rumputunteja nelivuotiaan kanssa

Lapsen musiikkiharrastus alkaa yleensä musiikkileikkikoulusta ja painottuu vahvasti ryhmäopetukseen. Tässä artikkelissa pohdin neljävuotiaan oppilaani mahdollisuuksia rumpusetin soittajana ja peilaan kokemuksiini...

Lapsi lauluoppilaana

Lasten yksilölaulunopetus on usealle laulupedagogille haaste, koska koulutuksessamme keskitytään lähinnä opettamaan aikuisia oppilaita. Mitä lapsen kanssa voi laulutunnilla tehdä ja...