Ryhmä syntyy prosessissa – taiteellinen prosessi ryhmähengen kohottajana

Tanssi on itsessään yhteisöllinen laji, sillä opetus järjestetään yleensä ryhmissä. Tanssitaiteen opetusta järjestävissä tanssikouluissa myös esitystoiminta on tärkeä osa opetusta, mikä tuo arvokkaan lisän harrastukseen. Esitystoiminnan kautta oppilas pääsee kehittymään monipuolisesti ja työskentelemään osana ryhmää, mikä on merkittävää myös sosiaalisesti. Artikkelissa pohdimmekin, minkälainen esitysprosessi tukee parhaiten ryhmän toimintaa ja vuorovaikutuksen kehittymistä. Ryhmäytyminen on monen tekijän…

Jatka lukemista

”Kivoja liikkeitä musiikin tahtiin” – koreografia vai kilpailuohjelma?

Tanssialan ammattilaisena otsikon lukiessasi saatoit havahtua sanan ”ohjelma” kohdalla. Ehkä koit lievää ärsyyntymistä, ehkä epäilit kirjoittajan ammattitaitoa. Ei hätää, se oli siinä tarkoituksella. Kieli muokkaa ajattelua. Se, millä sanoilla tanssista keskustelemme, on merkityksellistä ja kehittää alaa eteenpäin termien suuntaan. ”Ohjelma” on termi, jota käytetään paljon voimistelussa. ”Joukkueet” esittävät erilaisia ohjelmia – lyhyitä esitysnumeroita, jotka yleensä…

Jatka lukemista

Tanssi sirkuksen ammattikoulutuksessa

Opiskelen ensimmäistä vuotta Lahden Koulutuskeskus Salpauksen sirkuslinjalla ja suoritan samanaikaisesti loppuun tanssinopettajan tutkintoa Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulussa. Minulla on takanani myös tanssijan ammattiopintoja ulkomailla. Siksi minulle on luonnollista ja kiinnostavaa tutkia tanssin ja sirkuksen yhteyksiä ja tällä hetkellä erityisesti sitä, miten tanssia hyödynnetään sirkuksen ammattikoulutuksessa. Kuten Purovaara (2005, 69) kirjoittaa, tanssi on sirkukselle hyvin läheinen taidemuoto. Hän…

Jatka lukemista

KOREOGRAFISTA AJATTELUA SYVENTÄMÄSSÄ – Lukioikäisen tanssijan koreografinen ajattelu ja opettajan rooli sen syventämisessä

Yksitoista tanssilinjan abiturienttia Sibelius-lukiosta ja kaksitoista opiskelijaa Tampereen Yhteiskoulun ilmaisutaidon lukiosta vastasivat laatimaamme kyselyyn. Tavoitteemme oli kartoittaa lukioikäisten tanssijoiden ajatusmaailmaa liittyen tanssin ja koreografian käsitteisiin. Toivoimme saavamme uutta tietopohjaa ja suuntaa sille, mihin lukiolaisten kanssa koreografian parissa työskennellessä kannattaisi keskittyä. Kaikki vastanneet opiskelijat olivat keskellä koreografista prosessia, tanssin lukiodiplomin taiteellisen osion tekemistä. Laatimamme kysymykset olivat…

Jatka lukemista