kehorytmi

Kuinka kehittää omaa rytmiikkaa?

Miten omaa rytmiikkaa voi kehittää? Tuon tässä artikkelissa esiin muutaman työkalun, joilla kuka tahansa voi parantaa omaa rytmitajua. Kaiken ytimessä...

Rytmiikkaopetuksella groovea tanssiin

 ”Groove” on sanana juurtunut ammattimuusikoiden arkikieleen, mutta miten groove voisi näkyä liikkeessä ja miten tanssijat voisivat sitä kehittää. Olisiko musiikinopiskelusta...