itseluottamus

Ryhmän merkitys lasten esiintymiskokemuksissa – yksin vai yhdessä musisointi?

Oman lapsuuden jännityskokemukset ja ohjaamiemme muskariryhmien lasten jännityskokemukset herättivät pohtimaan, voidaanko lasten kokemuksia läpi käymällä vähentää esiintymispelon tuomia paineita. Pohdimme...

Psyykkisen valmennuksen merkitys tanssin harrastajalle

Tässä artikkelissa käsittelen psyykkistä valmennusta tanssin oppimisen näkökulmasta. Psyykkisen valmennuksen merkitykseen on alettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota urheilumaailman puolella, mutta...