Väärin vai oikein -kuva

Ohjaus- ja neuvontatyön etiikasta

Pohdin seuraavassa ohjaus- ja neuvontatyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Kirjoitus on syntynyt Opin Ovi -hankkeen tilaisuuksissa syksyllä 2012 pitämieni alustusten ja niitä seuranneiden keskustelujen pohjalta. Aloitan yleisellä ammattietiikan käsitteen luonnehdinnalla, jonka jälkeen siirryn ohjausalan ammattilaisten työhön. Käsittelen artikkelissani ohjaustyötä nimenomaan silloin, kun sen kohteena ovat aikuiset, jo ainakin yhden ammatin opiskelleet ja siinä toimineet. Tarkastelen eettisiä…

Jatka lukemista

Kokemuksia Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut ERKKERI-koulutuksesta

Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut ohjauskoulutus järjestettiin keväällä 2012 Turussa. Koulutukseen osallistui 19 aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaista, jotka työskentelevät asiakaspalvelussa työ- ja elinkeinohallinnossa, aikuiskoulutusorganisaatioissa, yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, vapaan sivistystyön organisaatioissa, järjestöissä sekä yhdistyksissä. Koulutuspäiviä oli neljä, joiden lisäksi opiskelijat työskentelivät itsenäisesti välitehtäviä tehden. Lähijaksojen teemat liittyivät ohjaajan oman ajattelun voimavaraistamiseen sekä ratkaisukeskeisiin työtapoihin tutustumiseen paitsi teoriassa myös harjoituksissa….

Jatka lukemista

Auttaako ohjaus korkeakouluopiskelijoita valmistumaan nopeammin?

Opinnoista työelämään Meneillään olevalla ESR-ohjelmakaudella 2007–2013 on kohdennettu miljoonia euroja hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää korkeakouluopinnoista valmistumista ja työelämään siirtymistä. Nämä kehittämistoimenpiteet on esitetty ja perusteltu toimenpideohjelmissa ”Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin” sekä ”Osaajana työmarkkinoilla”. Ohjelmien perusteluissa esitetään, että on järkiperusteita vaatia valmistumisaikojen lyhentymistä ja nykyistä sujuvampaa siirtymistä työelämään valmistumisen jälkeen. Tärkein syy on…

Jatka lukemista

Koulutuksella turvaa työelämän muutoksiin

Työelämän koulutusneuvojat kertovat koulutusmahdollisuuksista Nykyään kuulemme uutisista joka päivä, että jälleen on jollain työpaikalla käynnistetty YT-neuvottelut. Työntekijöiden epävarmuus tulevaisuudesta on käsin kosketeltavaa. Oman alan työtä ei samalta paikkakunnalta ole välttämättä helppo löytää, ja silloin uudelleenkouluttautuminen on yksi vaihtoehto.

Jatka lukemista

Ohjaus on kohtaamista ja tukea valinnoissa

Onhan? Kevät ja alkukesä ovat koulutukseen hakeutumisen sesonkiaikaa. Tässä vaiheessa kymmenet tuhannet nuoret ja aikuiset pohtivat ura- ja koulutusvalintoja. Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelupaikan vastaanottaminen voi merkitä valtavaa elämänmuutosta. Työelämässä näitä kysymyksiä tulee eteen päivittäin – ammatinvaihto voi tulla eteen työtilanteen pakottamana tai oma-aloitteisesti.

Jatka lukemista

Elinikäinen ohjaus

Ohjausta tehdään erilaisissa ympäristöissä ja henkilöt saavat ohjausta erilaisissa elämänvaiheissa. Koulutuksen ja työelämän ohjaustilanteiden lisäksi ohjausta tapahtuu siirtymävaiheissa niiden välillä.

Jatka lukemista