Welhoja verkossa

Huom! Verkkolehti on arkistoitu, siihen ei tuoteta enää uutta sisältöä
31.3.2015

E-Learning in China

31.3.2015
2015/2

Dream Team (a learning circle in International teacher education 2013-12014 in Teacher Education College in Jyväskylä) is an international group of students studying to achieve the qualification of a vocational teacher. Dongbin Yang International Group 13 – 14 Teacher Education College JAMK University of Applied Sciences Traditionally Chinese families appreciate education more for their children […]

16.3.2015

Tableteilla osaaviksi opettajiksi

16.3.2015
2015/1

Tableteilla osaaviksi opettajiksi  –  tablettien mahdollisuudet opettajiksi opiskelevien oman ammatillisen kasvun tukena ja oman opetustyön välineinä. Ammattipedagogiset toimintamallit nykyaikaisissa verkkoympäristöissä (ATTE) –hanke käynnistyi keväällä 2013 Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. ATTE-projektin tuotoksena syntyi mm. pedagogisia toimintamalleja. Tässä artikkelissa kuvataan yhtä ATTE-mobiilioppimisen pilottikokeilua ja pedagogisen mallin soveltamista Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun lukuvuonna 2013-2014 Joensuun alueryhmässä opiskelevien ryhmässä.   Mobiilioppimisen […]

16.3.2015

Muuntojoustava opetus – Monimuotoisen opetuksen kahdet kasvot

16.3.2015
2015/1

Mitä on muuntojoustava opetus? Miten tieto-ja viestintätekniikkaa (TiVi) voitaisiin hyödyntää pedagogisesti niin että oppiminen olisi saavutettavaa kaikille oppijoille? Voiko tieto- ja viestintätekniikasta olla jotain haittaa? Näitä teemoja tarkastelimme Jyväskylässä Iloa oppimiseen seminaarissa vetämässämme Saavutettava ja Monikanavainen oppiminen -työpajassa. Keskustelimme oppimisen monimuotoisuudesta ja osallisuudesta tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta. Samalla tutkimme kokemuksellisesti sitä, miten tila vaikuttaa oppimiseen […]

9.2.2015

Monenlaisen oppimisen ja muutojoustavan opetuksen näkökulma

9.2.2015
2015/1

Jokainen meistä oppii omalla tavallaan. Myös temperamentti vaikuttaa oppimiseen. Oppijoilla voi olla eroja myös aistien käytössä, havaitsemisessa, tarkkaavaisuudessa ja muistitoiminnoissa. Myös ajattelutaidot ja ymmärtämisen taso vaihtelevat, samallakin ihmisellä eri tilanteissa. Integroivassa opetuksessa on oppimisen mahdollisuuksia pyritty parantamaan sillä, että tarjotaan erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle erityisiä tukitoimia. Inklusiivinen opetus ottaa huomioon ihmisten kykyjen, taitojen, tarpeiden, odotusten, mieltymysten […]

9.2.2015

Muuntojoustavien tilojen ketterä kehittäminen

9.2.2015
2015/1

Perinteisistä pulpettirivein varustelluista luokkatiloista ollaan siirtymässä muuntojoustaviin oppimisympäristöihin, joissa voidaan opiskella eri menetelmiä käyttäen yksin, pareittain ja erilaisissa ryhmissä. Fyysisen oppimisympäristön kehittymisen suuntaan vaikuttavat nykyiset oppimiskäsitykset ja myös ajatus oppilaitosten tilojen mahdollisimman taloudellisesta käytöstä. Yhdestä tilasta voi olla moneksi, kun se on huolella suunniteltu pedagogisen toiminnan lähtökohdista. Käyttäjälähtöisestä suunnittelusta avaimet pedagogiselle käytölle Tulevaisuuden monimutkaisissa työtehtävissä […]

13.2.2014

Etänä – läsnä – yksin – yhdessä!

13.2.2014
2011/1

Avoimissa oppimisympäristöissä ajan ja paikan lisäksi oleellista on myös tahti. Tieto- ja viestintäteknologian myötä yksilön ja ryhmän oppimisprosessit voidaan huomioida joustavasti. Vaikka oppimiskäsitykset muuttuvat, ei pedagoginen ydin katoa mihinkään. Perinteisesti opetus on tapahtunut luokassa, opettajan johdolla samanaikaisesti, samassa tahdissa ja samassa paikassa. Oppimiskäsitykset ovat kuitenkin muuttuneet ja tulevat varmasti muuttumaan edelleen. Oppija on noussut keskiöön. […]

3.2.2014

Tekemisen kulttuurille tehokkaita tiloja metsästämässä

3.2.2014
2014/1

Opettajat on haastettu tekemään rohkeita pedagogisia valintoja tehokkaamman oppisen tukemiseen. Teknologiaan on panostettu ja koulurakennuksia uudistettu tavoitellen yhteistoiminnallisuutta ja luovuttaa tukevia ympäristöjä. Viime vuonna uskoimme onnistuneemme tässä haasteessa: rakentamaan erilaiseen toimintaan sopivan, muuntojoustavan oppimisen tilaan. (Iloa ja intoa oppimiseen – Uusi oppimisympäristö!) Muuntojoustavuuden onnistuimme luomaan. Nyt vaihdoimme tarkastelukulman oppimisen tilojen optimointiin. Rajasimme oppimisentilojen tarkastelun niihin […]

3.2.2014

Pupumaa EduFinland saaristossa

3.2.2014
2014/1

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, ammatillisen opettajakorkeakoulun ESR-rahoitteisessa 4GEE hankkeessa (2011-2013) kehitettiin mm. 3D-ympäristöjä. Tämän kehitystyön tuloksena syntyi Second Life 3D-virtuaaliympäristöön, EduFinland -saaristoon Pupumaaksi ristimäni alue. ”Tontille” rakennettiin neljään kerrokseen tiloja tiedonvälittämiseen, kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Kerron seuraavassa kokemuksiani suunnittelusta ja rakentamisesta ja suunnittelun tausta-ajattelusta. Heli Kinnunen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Second Life -virtuaalimaailma tarjoaa mielenkiintoisen lisän verkossa tapahtuvaan […]

31.1.2014

Blended and Collaborative Learning using Modern Technology

31.1.2014
2014/1

Jyväskylän ammattikkorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun osaamista oli näkyvillä EAPRIL-konferenssissa 27-29.11.2013. Blended and Collaborative Learning using Modern Technolotgy –posteri esiteltiin Teacher Education -sessiossa. Posterin luonnollinen koko on 125 cm x 156 cm. Ei aivan tavallinen posteri Posteriin sisältyy neljä videota, joiden katsomiseen tarvitaan mobiililaitteella luettava QR-koodi. Videot ovat linkitettyinä YouTube-palveluun. Posterin varsinainen sisältö on siihen linkitetyissä videoissa. […]

10.9.2013

IPad opettajankouluttajien työvälineenä

10.9.2013
2013/1

Lukuvuonna 2012-2013 ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajat panostivat muun muassa iPad-laitteen käyttöön. Tabletti on ollut kätevä työväline kiireisessä matkatyössä sekä kotimaassa että ulkomailla. Sähköpostin ja internetin selailun lisäksi iPadin sovelluksilla on saatu aikaan monenlaisia tuotoksia. Oheinen video kertoo iPadin monipuolisesta käytöstä opettajankoulutuksessa.