Tableteilla osaaviksi opettajiksi

Tableteilla osaaviksi opettajiksi  –  tablettien mahdollisuudet opettajiksi opiskelevien oman ammatillisen kasvun tukena ja oman opetustyön välineinä. Ammattipedagogiset toimintamallit nykyaikaisissa verkkoympäristöissä (ATTE) –hanke käynnistyi keväällä 2013 Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. ATTE-projektin tuotoksena syntyi mm. pedagogisia toimintamalleja. Tässä artikkelissa kuvataan yhtä ATTE-mobiilioppimisen pilottikokeilua ja pedagogisen mallin soveltamista Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun lukuvuonna 2013-2014 Joensuun alueryhmässä opiskelevien ryhmässä.   Mobiilioppimisen…

Jatka lukemista

Muuntojoustava opetus – Monimuotoisen opetuksen kahdet kasvot

Mitä on muuntojoustava opetus? Miten tieto-ja viestintätekniikkaa (TiVi) voitaisiin hyödyntää pedagogisesti niin että oppiminen olisi saavutettavaa kaikille oppijoille? Voiko tieto- ja viestintätekniikasta olla jotain haittaa? Näitä teemoja tarkastelimme Jyväskylässä Iloa oppimiseen seminaarissa vetämässämme Saavutettava ja Monikanavainen oppiminen -työpajassa. Keskustelimme oppimisen monimuotoisuudesta ja osallisuudesta tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta. Samalla tutkimme kokemuksellisesti sitä, miten tila vaikuttaa oppimiseen…

Jatka lukemista

Monenlaisen oppimisen ja muutojoustavan opetuksen näkökulma

Jokainen meistä oppii omalla tavallaan. Myös temperamentti vaikuttaa oppimiseen. Oppijoilla voi olla eroja myös aistien käytössä, havaitsemisessa, tarkkaavaisuudessa ja muistitoiminnoissa. Myös ajattelutaidot ja ymmärtämisen taso vaihtelevat, samallakin ihmisellä eri tilanteissa. Integroivassa opetuksessa on oppimisen mahdollisuuksia pyritty parantamaan sillä, että tarjotaan erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle erityisiä tukitoimia. Inklusiivinen opetus ottaa huomioon ihmisten kykyjen, taitojen, tarpeiden, odotusten, mieltymysten…

Jatka lukemista

Muuntojoustavien tilojen ketterä kehittäminen

Perinteisistä pulpettirivein varustelluista luokkatiloista ollaan siirtymässä muuntojoustaviin oppimisympäristöihin, joissa voidaan opiskella eri menetelmiä käyttäen yksin, pareittain ja erilaisissa ryhmissä. Fyysisen oppimisympäristön kehittymisen suuntaan vaikuttavat nykyiset oppimiskäsitykset ja myös ajatus oppilaitosten tilojen mahdollisimman taloudellisesta käytöstä. Yhdestä tilasta voi olla moneksi, kun se on huolella suunniteltu pedagogisen toiminnan lähtökohdista. Käyttäjälähtöisestä suunnittelusta avaimet pedagogiselle käytölle Tulevaisuuden monimutkaisissa työtehtävissä…

Jatka lukemista