Tekemisen kulttuurille tehokkaita tiloja metsästämässä

LionOpettajat on haastettu tekemään rohkeita pedagogisia valintoja tehokkaamman oppisen tukemiseen. Teknologiaan on panostettu ja koulurakennuksia uudistettu tavoitellen yhteistoiminnallisuutta ja luovuttaa tukevia ympäristöjä. Viime vuonna uskoimme onnistuneemme tässä haasteessa: rakentamaan erilaiseen toimintaan sopivan, muuntojoustavan oppimisen tilaan. (Iloa ja intoa oppimiseen – Uusi oppimisympäristö!)

Muuntojoustavuuden onnistuimme luomaan. Nyt vaihdoimme tarkastelukulman oppimisen tilojen optimointiin. Rajasimme oppimisentilojen tarkastelun niihin tiloihin, joiden ratkaisuihin voimme vaikutta: teknologiset valinnat, tietoliikenne yhteyksiin ja laitteistoihin unohtamatta aikaisempia kokemuksiamme fyysien ympäristön laadusta.

Rakennamme Jyväskylän ammattikorkeakouluun WAU! Factory –kokonaisuuden. Kevään 2014 keräämme opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia. Etäopiskelijat ja etäoppimisen laatu ovat kehittämistyömme keskiössä.

Kehittämistyötämme ovat ohjanneet tarkasteluteemoina: oppiminen ja ohjaus, työssä oppiminen ja monenlaiset oppijat. Nämä teemat leikkaavat eri oppimisen tilojen tarkastelun. Tiloissa tapahtuvaa toimintaa tarkastelimme nelikentän kautta, asynkroninen/synkroninen oppiminen, yksilö/ryhmä toiminnan kautta. Oppimisen tilat jaoimme: suurryhmätila (>50 hlö), luokkatila (25-40 hlö), pienryhmätila (15-25 hlö), ohjaustila, webinaariot ja studio tuottamisen ympäristönä. (Lue lisää: Artikkeli: Etänä – läsnä – yksin – yhdessä!)

Olemme kehittämistyössämme todenneet, että toimintamallit, ideat ja innovaatiot, oppimisen tiloissa ovat jakamisen arvoinen asia. Näitä haluamme jakaa, jotta me osaisimme antaa oppimiselle parhaimmat sytykkeet!

Kehittämistyötämme voit seurata JAMKin avoimista oppimateriaaleista http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu/

Satu Aksovaara
lehtori, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu