tulkinta

Luovuus musiikin opetuksessa

Tuntuvatko soittotunnit noudattavan aina samaa kaavaa? Mitäpä jos kokeilisitte luoda jotain uutta jo opitun asian avulla? Itse tehty kappale C-duurin...

Tulkinnan opiskelu laulunopetuksessa

Olen havainnut lauluoppilaideni joukossa ilmiön, jonka kanssa olen laulajana itsekin paininut pitkään: suorituskeskeisyys. Laulaessa keskitytään siihen, että jokainen sävel on...

Uutta näkökulmaa laulamiseen ja laulunopetukseen – Teatterista työkaluja

Laulamisella välitetään eri tunnetiloja. Esiintyessään laulaja tulkitsee sävellystä oman kokemusmaailmansa kautta ja pyrkii välittämään tuntemuksensa yleisölle. Yleisö taas tulkitsee kuulemaansa...