Luovuus musiikin opetuksessa

Tuntuvatko soittotunnit noudattavan aina samaa kaavaa? Mitäpä jos kokeilisitte luoda jotain uutta jo opitun asian avulla? Itse tehty kappale C-duurin sävelillä tai uudenlainen tulkinta vanhasta klassikosta voivat innostaa oppilasta uudelle tasolle. Luovuus  Luovuus käsitteenä on perinteisesti liitetty lähinnä taiteisiin ja koulussa taideaineisiin. Luovuutta on kuitenkin monenlaista ja yhä enemmän sekä laaja-alaisemmin sitä myös hyödynnetään monilla…

Jatka lukemista

Tulkinnan opiskelu laulunopetuksessa

Olen havainnut lauluoppilaideni joukossa ilmiön, jonka kanssa olen laulajana itsekin paininut pitkään: suorituskeskeisyys. Laulaessa keskitytään siihen, että jokainen sävel on oikea, puhdas ja rytmissä, mutta kappaleen tarina ja sen tulkitseminen jätetään vähemmälle huomiolle. Artikkelin tarkoitus on osoittaa, miksi tulkinnan merkitys on suuri laulunopetuksessa. Alle olen avannut tulkinnan edistämiseen hyväksi havaittuja harjoituksia, joita olen itse hyödyntänyt…

Jatka lukemista

Uutta näkökulmaa laulamiseen ja laulunopetukseen – Teatterista työkaluja

Kirjoittaja: Heidi Niinimäki 2013, Karelia-ammattikorkeakoulu. Laulamisella välitetään eri tunnetiloja. Esiintyessään laulaja tulkitsee sävellystä oman kokemusmaailmansa kautta ja pyrkii välittämään tuntemuksensa yleisölle. Yleisö taas tulkitsee kuulemaansa ja näkemäänsä oman kokemusmaailmansa kautta. Miksi laulajan tunnetila ei aina välity katsomoon asti? Mitkä asiat siihen vaikuttavat ja miten omaa keskittymistään esiintymistilanteessa voisi parantaa? Markku O. Pöyhönen kirjoittaa tutkimuksessaan, että…

Jatka lukemista