Keskittyminen japanilaisissa dō-lajeissa ja musiikissa

Keskittyminen on tärkeä osa harjoittelua kaikissa taitolajeissa. Se on olennaista sekä klassisen musiikin että perinteisten japanilaisten lajien omaksumisessa, mutta Japanissa keskittymisen merkitystä oppimisesta painotetaan enemmän alusta alkaen. Täydelliseen keskittymiseen pyrkiminen harjoittelemisen aikana on yksi tärkeimpiä dō-lajeja yhdistävistä piirteistä. Keskittymisen tärkeyttä korostetaan jatkuvasti, ja sitä painotetaan yhtenä olennaisimmista kehittymisen edistäjistä. Dō-lajit ovat yhteydessä zenbuddhalaiseen filosofiaan, ja…

Jatka lukemista

KESKITY! – Välineitä esitykseen latautumiseen

Vääränlaiset ajatukset ennen esiintymistä lisäävät paniikkia ja jännityksen haittavaikutuksia. Jos mieleensä saisi oikeanlaiset ajatukset, jännityksen saisi hyötykäyttöön luomaan intensiteettiä ja keskittymistä. Vaikka esiintymistaito on lähes yhtä suuri osa lauluesitystä kuin laulutekniikka, sitä käsitellään laulutunneilla olemattoman vähän. Itse olen käynyt 14 eri opettajalla enkä keneltäkään ole saanut varsinaista opastusta esiintymiseen. Myöskään ammattikorkeakouluopintoihini ei ole kuulunut esiintymiseen…

Jatka lukemista

Tanssioppilaista taitaviksi esiintyjiksi

Tanssi kuuluu esittäviin taiteisiin. Tanssitaiteen esittävä puoli otetaan huomioon tanssinopetuksessa tarjoamalla mahdollisuuksia esiintymiseen esimerkiksi kevätnäytöksissä ja pienemmissä esityksissä. Tanssiharrastuksessa lukuvuotta rytmittävät näytökset. Edetessään harrastajasta ammattimaisempiin tanssinopintoihin oppilas saa kehittää omaa luovuuttaan myös koreografioimalla esityksiä itse. Myös lastentanssissa on tärkeää, että oppilaat saavat tehdä ja esittää omia tanssejaan. (Viitala 1998, 56.) Esiintyminen on olennainen osa tanssia,…

Jatka lukemista