Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus varhaisiän musiikkikasvatuksessa

Varhaisiän musiikkikasvattajat pyrkivät opetuksessaan tukemaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Kuinka tämä vuorovaikutussuhde vaikuttaa lapseen ja hänen kehitykseensä? Miksi vanhemman läsnäolo on muskaritunnilla tärkeää? Varhainen vuorovaikutus  Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan vauvaa enimmäkseen hoitavan aikuisen, yleensä oman vanhemman, ja vauvan välistä vuorovaikutusta (Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2006, 86). Vauvan ja äidin vuorovaikutussuhteen voi ajatella…

Jatka lukemista

Vanhempien rooli lapsen soitonoppimisen tukijoina

Onko vanhemman läsnäolosta soittotunnilla hyötyä? Voiko vanhempaa sitouttaa lapsen soittoharrastukseen, kotiharjoittelun motivoimiseen ja ohjaamiseen? Miten opettajan tulisi huomioida vanhempi? Mikä merkitys vanhemman tuella ja kannustuksella on lapsen harjoittelumotivaation ja soittotaitojen kehittymiselle? Opettajan ja vanhemman välinen vuorovaikutus Soitonoppiminen ei ole pelkästään opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutustapahtuma, vaan siihen liittyy olennaisesti myös opettajan ja vanhemman yhteistyö, ns….

Jatka lukemista

Paniikkia ja tärinää lavan takana

Esiintymisen alkuun on viisi minuuttia. Sormet ovat kylmät ja kädet tärisevät. Paniikki kasvaa joka sekunti ja tekisi mieli paeta vielä kun voi. Mitä voisi tehdä toisin, jotta lavalle voisi astua varmempana ja nauttia esiintymisestä? Onko olemassa keinoja, joilla vähentää haitallista jännitystä ennen esitystä? Esiintymisjännitys on asia, jota lähes jokainen esiintyvä taiteilija kokee ennen esitystä. Toiset…

Jatka lukemista

Orkesterien koesoitot – kohtaavatko koulutus ja työelämä?

Orkesterien koesoitto puhututtaa musiikkialan toimijoiden keskuudessa. Musiikkikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen painopiste jakautuu yhä enemmän pedagogiikan puolelle, vaikka orkesterit ovat edelleen yksi suuri työllistäjä. Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa voi opiskella ”AMK- muusikko”- tutkintonimikkeellä, kaikissa muissa ammattikorkeakouluissa on valittavana ainoastaan musiikkipedagogin tutkinto. Virkkalan (2011, 11) mukaan avoimien työpaikkojen määrä orkestereissa kasvaa aina vuodesta 2015 vuoteen 2025 saakka ja…

Jatka lukemista

Rumpujensoiton opettajan ”aloituspaketti” vasta-alkajalle

Miksi rumpujensoiton opettaminen vasta-alkajalle tuntuu usein haastavammalta kuin jo pitkään harrastaneelle? Onko alkeiden opettaminen vaikeaa, koska monet keskeiset asiat ovat jo niin itsestäänselvyyksiä, ettei niihin kiinnitä huomiota opetuksessaan? Miten rumpujensoiton alkeiden opetusta tulisi lähestyä? Tavoitteenani on luoda jonkinlainen ohjenuora rumpujensoiton opettajille siitä, miten rakentaa vasta-alkajille toimivaa ja suunnattua opetusta.  On otettava huomioon, että oppilaat ovat…

Jatka lukemista

Musiikin perusteiden integrointi jousisoitinopetukseen

Harmoniaoppi, sointuasteet ja -analyysit – mitä tekemistä niillä on viulunsoiton kanssa? Mihin sellisti tarvitsee prima vista -laulutaitoa? Soittoharrastuksen alussa musiikinteoria kulkee harmaata polkua ja joskus jopa tuntuu, että vastakkaiseen suuntaan kuin soittaminen. Musiikin perusteiden tunnilla opettaja puhuu intervalleista ja soinnuista, joita havainnollistetaan pianolla. Pikku alttoviulisti – Aino ajattelee, että G-duurin 9-8 -pidätys on jotain, mikä…

Jatka lukemista