ETÄTYÖSKENTELY TANSSINALALLA – Sulautuvan opetuksen keinot tanssielokuvan ohjaamisessa

Etätyöskentely tanssialalla kuulostaa pieneltä mahdottomuudelta, kun usein miellämme tanssin perustuvan käytännön kohtaamiseen ja yhteiseen tekemiseen samassa tilassa. Nykyisin teknologia tarjoaa monia eri mahdollisuuksia etätyöskentelyn toteutumiseksi: videotyöskentely onnistuu vaikka Skypessä, ryhmän aikataulut voi sopia Doodlessa ja keskustelut voi käydä sosiaalisessa mediassa viestiketjuina. Tanssiryhmämme innerdinnerinnovent on toiminut nyt kaksi vuotta etätyöskentelyn ja harvojen tapaamisten varassa ja sinä…

Jatka lukemista

Rumpujensoiton opetus Suomessa

”11-vuotias Jarkko aloitti Vehkaniemen musiikkiopistossa rumputunnit. Tunnit olivat alusta asti kivoja, ja opittavaa oli paljon. Opettajan neuvosta ja vanhempien avustuksella Jarkolle hankittiin komppeja täynnä oleva mustakantinen kirja. Syyslukukausi opeteltiin ahkerasti uusia komppeja ja fillejä. Kevätlukukaudella opettaja antoi tehtäväksi opetella ensimmäiset rudimentit: 5-stroke roll ja paradiddle. Opettajan ohje oli, että rudimentit ovat hyödyllisiä rumpaleille.” Herättääkö Jarkon…

Jatka lukemista

Keskittyminen japanilaisissa dō-lajeissa ja musiikissa

Keskittyminen on tärkeä osa harjoittelua kaikissa taitolajeissa. Se on olennaista sekä klassisen musiikin että perinteisten japanilaisten lajien omaksumisessa, mutta Japanissa keskittymisen merkitystä oppimisesta painotetaan enemmän alusta alkaen. Täydelliseen keskittymiseen pyrkiminen harjoittelemisen aikana on yksi tärkeimpiä dō-lajeja yhdistävistä piirteistä. Keskittymisen tärkeyttä korostetaan jatkuvasti, ja sitä painotetaan yhtenä olennaisimmista kehittymisen edistäjistä. Dō-lajit ovat yhteydessä zenbuddhalaiseen filosofiaan, ja…

Jatka lukemista

Säveltämisen opiskelu ilman nuotteja – Kappaleiden analysointi ilman perinteistä musiikinteoriaa

Haluaisitko tehdä hittibiisejä, mutta sinusta tuntuu siltä, ettet osaa riittävän hyvin musiikinteoriaa? Tuntuuko siltä, että päässäsi soi loistavia ideoita, mutta et tiedä, kuinka kirjoittaisit ne ylös ja jalostaisit niitä? Onko hittibiisin tekemiseen todella olemassa jokin maaginen kaava? Monet alkutaipaleella kulkevat biisinikkarit ja toisaalta pidemmällekin ehtineet säveltäjät painivat usein näiden kysymysten kanssa. Säveltäminen on mysteerinen aihe….

Jatka lukemista

Rumpujensoiton ergonomiaa

Rumpalit ja muut muusikot ovat raskasta työtä tekeviä ammattilaisia, joiden yksipuoliset työasennot, epäsäännölliset työajat ja työympäristöt rasittavat kehoa. Tutkimusten mukaan lähes jokainen muusikko kokee uransa aikana jonkin asteisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja johtuen huonosta soittoasennosta. Siksi olisi erityisen tärkeää, että aloitteleva muusikko tai musiikin harrastaja omaksuisi alusta asti oikeanlaisen soittoasennon sekä oppisi erilaisia keinoja mahdollisten vammojen…

Jatka lukemista

Kehollinen havainnointi instrumenttiopetuksen apuvälineenä

Eräs soittourani suurimmista kysymyksistä liittyy ns. väärinsoittamisen problematiikkaan. Pitkälle koulutettu hermojärjestelmäni kieltäytyy paineen alla toteuttamasta sille asetettuja tehtäviä, vaikka niiden pitäisi jo tässä kohtaa soittajan uraani olla täysin automatisoituja ja rutiininomaisia. Yleensä tämä tapahtuu konsertti- tai tutkintotilanteessa, jossa oma soittoni joutuu yleisön tai raadin erityisen suurennuslasin alle. Muutamaa tuntia aikaisemmin lämmittelynomaisesti soittamani kahdeksasosalinja muuttuu takkuiseksi,…

Jatka lukemista

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt tanssinopetuksessa

Tanssin ammattikenttä on tunnetusti hyvin sateenkaareva ja onhan queer-tematiikkakin noussut vahvasti esiin erityisesti nykytanssiesityksissä. En itse koe, että tanssiyhteisön sisällä kohdataan enää ennakkoluuloja tai syrjiviä asenteita. Artikkelissani halusin selvittää, näkyykö sama tanssin harrastuskentällä: onko moninaisuus siellä huomioitu ja miten se mahdollisesti täytyisi jatkossa ottaa enemmän huomioon. Ainakaan oman tanssinopettajakoulutukseni aikana aihetta ei ole käsitelty sanallakaan…

Jatka lukemista

TYREHTYNYT LUOVUUS – eli miksi tanssinopettajan ei kannata palaa loppuun

”Ajattele, että sinulla on joka päivä lomaa ja että käyt työssä vain huviksesi”, kehottaa Bronsbergin ja Vestlundin teos Kuuntele itseäsi – vältä uupumus. Tanssinopettaja on ristiriitainen ammatti, jossa omasta kutsumuksesta tuleekin totista työtä. Tanssinopettajan työsopimukseen kirjataan yleensä opetustuntien pito ja -suunnittelu, vaan mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tanssinopettajan ammattiin kuuluu olennaisena osana tuntimateriaalien luominen itse, jo…

Jatka lukemista

Tanssinopetuksen erot Suomessa ja Portugalissa

Artikkelimme pohjautuu ulkomaanvaihtokokemuksiimme Lissabonissa Portugalissa. Virkki suoritti vaihdon syksyllä 2012 ja Väisänen syksyllä 2013. Suoritimme vaihdon samassa Escola Superior de Danca- koulussa ja huomasimme havainnoivamme samanlaisia asioita koulusta ja päätimme tarkastella kokemuksia yhdessä. Halusimme tarkastella artikkelissa erityisesti opetuksen ja oppimiskäsityksen eroja Suomen ja Portugalin välillä. Emme pyri artikkelissamme arvioimaan koulujen opetusmenetelmiä ja tuloksia, emmekä halua…

Jatka lukemista

Tanssi hyvinvoinnin välineenä

Olemme tänä keväänä tanssinopettajiksi valmistuvia Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelumme aikana olemme molemmat olleet kiinnostuneita tanssialalla työskentelystä työympäristöissä, joissa taide- ja tanssikasvatus eivät ole itsestään selviä asioita. Näemme tanssitaiteen mahdollisuudet tärkeänä nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Tässä artikkelissa tuomme esiin, miten tanssilla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti ihmisen arkeen. Toivomme, että sitä kautta tanssi voitaisiin nähdä entistä monipuolisemmin,…

Jatka lukemista

KESKITY! – Välineitä esitykseen latautumiseen

Vääränlaiset ajatukset ennen esiintymistä lisäävät paniikkia ja jännityksen haittavaikutuksia. Jos mieleensä saisi oikeanlaiset ajatukset, jännityksen saisi hyötykäyttöön luomaan intensiteettiä ja keskittymistä. Vaikka esiintymistaito on lähes yhtä suuri osa lauluesitystä kuin laulutekniikka, sitä käsitellään laulutunneilla olemattoman vähän. Itse olen käynyt 14 eri opettajalla enkä keneltäkään ole saanut varsinaista opastusta esiintymiseen. Myöskään ammattikorkeakouluopintoihini ei ole kuulunut esiintymiseen…

Jatka lukemista

INTONAATIO – Huilulla ja klarinetilla kohti sävelpuhtautta!

Intonaatio, eli sävelkorkeuden vaihtelu, on musisoimisessa ja etenkin yhteissoitossa keskeinen asia. Sävelpuhtauden ja hyvän intonaation saavuttamiseen vaaditaan niin korvan kuin soittotekniikankin harjaantumista. Tästä syystä etenkin varhaisessa soitinopetuksessa tämä aihe kierretään puhallinsoitinten kohdalla lähes kokonaan, vaikka sen opettaminen alusta alkaen saattaisi olla hyvinkin hyödyllistä. Tässä artikkelissa kokoamme intonaation pääkohtia sekä niksejä ja vinkkejä siitä, miten sitä…

Jatka lukemista