Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt tanssinopetuksessa

Tanssin ammattikenttä on tunnetusti hyvin sateenkaareva ja onhan queer-tematiikkakin noussut vahvasti esiin erityisesti nykytanssiesityksissä. En itse koe, että tanssiyhteisön sisällä kohdataan enää ennakkoluuloja tai syrjiviä asenteita. Artikkelissani halusin selvittää, näkyykö sama tanssin harrastuskentällä: onko moninaisuus siellä huomioitu ja miten se mahdollisesti täytyisi jatkossa ottaa enemmän huomioon. Ainakaan oman tanssinopettajakoulutukseni aikana aihetta ei ole käsitelty sanallakaan…

Jatka lukemista

TYREHTYNYT LUOVUUS – eli miksi tanssinopettajan ei kannata palaa loppuun

”Ajattele, että sinulla on joka päivä lomaa ja että käyt työssä vain huviksesi”, kehottaa Bronsbergin ja Vestlundin teos Kuuntele itseäsi – vältä uupumus. Tanssinopettaja on ristiriitainen ammatti, jossa omasta kutsumuksesta tuleekin totista työtä. Tanssinopettajan työsopimukseen kirjataan yleensä opetustuntien pito ja -suunnittelu, vaan mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tanssinopettajan ammattiin kuuluu olennaisena osana tuntimateriaalien luominen itse, jo…

Jatka lukemista

Tanssinopetuksen erot Suomessa ja Portugalissa

Artikkelimme pohjautuu ulkomaanvaihtokokemuksiimme Lissabonissa Portugalissa. Virkki suoritti vaihdon syksyllä 2012 ja Väisänen syksyllä 2013. Suoritimme vaihdon samassa Escola Superior de Danca- koulussa ja huomasimme havainnoivamme samanlaisia asioita koulusta ja päätimme tarkastella kokemuksia yhdessä. Halusimme tarkastella artikkelissa erityisesti opetuksen ja oppimiskäsityksen eroja Suomen ja Portugalin välillä. Emme pyri artikkelissamme arvioimaan koulujen opetusmenetelmiä ja tuloksia, emmekä halua…

Jatka lukemista

Tanssi hyvinvoinnin välineenä

Olemme tänä keväänä tanssinopettajiksi valmistuvia Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelumme aikana olemme molemmat olleet kiinnostuneita tanssialalla työskentelystä työympäristöissä, joissa taide- ja tanssikasvatus eivät ole itsestään selviä asioita. Näemme tanssitaiteen mahdollisuudet tärkeänä nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Tässä artikkelissa tuomme esiin, miten tanssilla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti ihmisen arkeen. Toivomme, että sitä kautta tanssi voitaisiin nähdä entistä monipuolisemmin,…

Jatka lukemista

KESKITY! – Välineitä esitykseen latautumiseen

Vääränlaiset ajatukset ennen esiintymistä lisäävät paniikkia ja jännityksen haittavaikutuksia. Jos mieleensä saisi oikeanlaiset ajatukset, jännityksen saisi hyötykäyttöön luomaan intensiteettiä ja keskittymistä. Vaikka esiintymistaito on lähes yhtä suuri osa lauluesitystä kuin laulutekniikka, sitä käsitellään laulutunneilla olemattoman vähän. Itse olen käynyt 14 eri opettajalla enkä keneltäkään ole saanut varsinaista opastusta esiintymiseen. Myöskään ammattikorkeakouluopintoihini ei ole kuulunut esiintymiseen…

Jatka lukemista

INTONAATIO – Huilulla ja klarinetilla kohti sävelpuhtautta!

Intonaatio, eli sävelkorkeuden vaihtelu, on musisoimisessa ja etenkin yhteissoitossa keskeinen asia. Sävelpuhtauden ja hyvän intonaation saavuttamiseen vaaditaan niin korvan kuin soittotekniikankin harjaantumista. Tästä syystä etenkin varhaisessa soitinopetuksessa tämä aihe kierretään puhallinsoitinten kohdalla lähes kokonaan, vaikka sen opettaminen alusta alkaen saattaisi olla hyvinkin hyödyllistä. Tässä artikkelissa kokoamme intonaation pääkohtia sekä niksejä ja vinkkejä siitä, miten sitä…

Jatka lukemista