Kokemuksellinen oppiminen ja tunneilmaisu laulunopetuksessa

Kirjoittaja: Niina Hämäläinen 2012, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kysyn, mitä uusi opiskelija haluaa oppia ostamallaan neljällä laulutunnilla. Vastaukseksi saan: ”Ajattelin, että opetellaan ensin ne ylä-äänet ja hengittäminen.” Äimistyn, puren huulta ja vaikenen hetkeksi. Laulunopiskelijan tavoittelema pala on aivan liian suuri nieltäväksi parissa tunnissa. Lyhytjänteisyys näyttäytyy nykyisin yhä enemmän myös soitto- ja laulutunneilla. Opiskelijat saattavat tulla opettajien luokse…

Jatka lukemista

Musisoiva MUPE-tunti

Kirjoittajat: Marianne Mieskolainen ja Reetta Pitkä 2012, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Monen musiikin perusteita opiskelleen teoriatunnit ovat kuluneet lähinnä kelloa vilkuillessa ja omaa lauluvuoroa peläten. Nämä kokemukset ovat myös meille ja useimmille opiskelutovereillemme tuttuja. Nyt kun olemme siirtyneet itse opettajan rooliin, on meidän tehtävämme pohtia, miten opiskelusta saisi mielenkiintoista ja jopa hauskaakin. Miksi musiikin perusteiden opetuksessa on…

Jatka lukemista

Musiikin muskettisoturit – yhteissoitossa kaikki ovat yhden ja yksi kaikkien puolesta

Tekniikkakoulu, jääaika, kanvaasin teko, soittotunti, piruetin harjoittelu… Lapsilla on koulunkäynnin lisäksi hengästymiseen saakka kiire harrastaa kuka mitäkin. Kilpailuhenkisessä nykymaailmassa kiinnostavat asiat ja puuhat taistelevat ajasta lasten ja heidän perheidensä elämässä. Lapset osaavat myös itse olla vaativia harrastustensa suhteen. Miten käy perinteisen musiikinopetuksen tässä kilpailussa? Löytyykö yhteissoitosta valttikortti ja innostava vastine vaikkapa jalkapallojoukkueessa pelaamiselle? Mitä etuja…

Jatka lukemista

Kuorolaisten äänenmuodostuksen ohjaus pienryhmissä

Kirjoittaja: Ossi Jauhiainen 2012, Savonia-ammattikorkeakoulu. Äänenmuodostuksen opettaminen suurelle ryhmälle on haaste. Jokaisen henkilökohtainen kontrolloiminen vuorollaan on mahdotonta rajallisen ajan takia. Sain idean kuorolaisten pienryhmien äänenmuodostukselle kuultuani yksittäisille laulajille järjestetyistä pienryhmätunneista, joissa äänenmuodostusta opetettiin muutamalle laulajalle kerrallaan. Koin myös äänenmuodostuksen opetuksen hankalaksi, koska en voinut kontrolloida, miten kukin kuorolainen opetettavan asian ymmärsi. Aloitin pienryhmäopetuksen johtamalleni Alavan…

Jatka lukemista

Kuulonvaraisuus kansanmusiikkipedagogiikassa

Kuuloaistin ja kuulonvaraisen oppimisen merkitystä ei musiikin opetuksessa voi jättää huomioitta, olipa kyse mistä tahansa musiikin alasta. Kuulokuvan perusteella hahmotetaan soivasta musiikista seikkoja, joita on vaikea tai jopa mahdoton kirjoittaa yksiselitteisen tarkaksi nuottikuvaksi ja jotka kuitenkin ovat niitä tekijöitä, jotka saavat musiikin elämään. Esimerkiksi fraseerauksen ja muut esitykseen ja tulkintaan liittyvät persoonalliset ja tyylinmukaiset tekijät…

Jatka lukemista

Lasten itsetuntoa tukeva tanssitunti

Kirjoittaja: Laura Välimäki 2012, Savonia ammattikorkeakoulu. Lasten kasvatuksen tärkeä merkitys Kiinnostuin jo varhain opettamisesta ja erityisesti siitä, kuinka merkittävä vaikutus lasten kasvatuksella on. Aloittaessani tanssinopettamisen ensin juuri pienten lasten opettajana, ryhdyin miettimään myös harrastusopettajan merkitystä lasten elämään. Kirjallisuuteen tutustuessani olen alkanut pohtia lasten opetuksen todellista päämäärää. Monessa lukemassani kirjassa on korostettu ajatusta siitä, kuinka opitut…

Jatka lukemista

Pikkumusikantin harjoitteluopasta rakentamassa

Soitonopiskelua aloittavat pikkumusikantit ovat yleensä täynnä motivaatiota ja intoa tätä uutta harrastusta kohtaan. Alkavan soittouran ensimmäiset viikot ja kuukaudet taittuvat usein kuin siivillä alkuhuumassa. Vähitellen uutuuden viehätys haihtuu ja oppilas alkaa ymmärtää, että tämähän ei olekaan ihan helppoa; uuden taidon oppimiseen ja oppimisen ilon löytämiseen tarvitaankin työtä ja harjoittelua. Tässä vaiheessa joidenkin oppilaiden into laantuu…

Jatka lukemista