Tässä blogissa käsitellään blogikirjoittajan perustyökaluja, joita hän voi hyödyntää onnistuneessa sisällöntuotannossa. Sisällöntuotannossa tarvitaan sopivia ohjelmia sivujen visualisointiin, koska visualisointi vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen. Visualisointiin kuuluvat kuvat, piirrokset, diagrammit ja infograafit. Lisäksi tarvitaan videoita. Sisällöntuottamisessa oikeiden hakusanojen löytäminen on tärkeää. Tähän on olemassa erilaisia applikaatioita. Hakusanojen lisäksi otsikoinnilla on merkitystä kuten myös sisällön teknisellä toteutuksella siten, että se vastaa hakukoneiden suosituksia. Verkosta on saatavissa runsaasti osaksi ilmaisia sovelluksia sisällön erityyppistä analysointia varten.

Kuvapankit

Verkkosivuilla tulee olla visuaalisia elementtejä hakukonenäkyvyyden vuoksi. Kuvioita, kaavioita ja diagrammeja voidaan piirtää kuvankäsittely- ja tekstinkäsittelyohjelmilla. Kuvia voidaan ottaa yrityksen jokapäiväisestä toiminnasta, mutta ne eivät välttämättä sovellu aina sisältöön. Verkossa on tarjolla ilmaisia kuvapankkeja, joita voidaan hyödyntää. Lisäksi on maksullisia palvelujen tarjoajia. Ilmaisia kuvapankkeja ovat (Kananen 2019):

Esimerkiksi Finnish Business Review:n blogikuvista suurin osa on Pixabaysta tai Pexelsistä. Ilmaisia kuvapankkeja voidaan etsiä googlettamalla haulla ”free photos”.

Kuvankäsittelyohjelmat

Visuaalisen sisällön tuottamiseen tarvitaan sopivia kuvankäsittelyohjelmia. Sovelluksia on saatavilla myös ilmaiseksi (Kananen 2018):

Avainsanojen löytäminen

Avainsanojen etsimisessä voidaan käyttää seuraavia keinoja (mukaillen MacDonald 2017, 42):

  • omat analyysit, arvaukset ja järkeilyt
  • auktoriteetit ja kilpailijat
  • applikaatiot.

Avainsanoja voidaan tuottaa asettumalla asiakkaan asemaan ja kuvittelemalla, miten hän etsii sisältöjä, tuotteita tai ratkaisuja ongelmiinsa. Tässä auttaa lukijapersoonan kuvaus ja asettuminen persoonan asemaan. Asiakaspersoonaa on käsitelty blogissa FBR:n blogissa ” Onnistuneen blogin lähtökohtana on persoonan tunnistaminen”. (https://verkkolehdet.jamk.fi/finnish-business-review/2017/11/03/onnistuneen-blogin-lahtokohtana-on-persoonan-tunnistaminen/).

Aihealueen asiantuntijoiden kirjoittelua kannattaa seurata. He voivat olla blogikirjoittajia tai alan auktoriteetteja esimerkiksi tutkimuksen puolelta. Mitä he julkaisevat? Kilpailijat yrittävät pysyä myös mukana ja metsästävät uusia, nousevia trendejä, joilla on hyvä hakukonenäkyvyys. Seuraamalla aktiivisesti kilpailijoiden kirjoittelua voidaan pysyä ajan hermolla.

Google suurimpana hakukoneena tuntee hakijoiden logiikan ja tarjoaa sovelluksia myös avainsana-analyysiin (MacDonald 2017, 41):

Google Autocomplete toimii googlettamisen yhteydessä. Hakukenttään kirjoitetaan hakusana, esimerkiksi ”Dracula”, jolloin hakukone tarjoaa erilaisia hakusanayhdistelmiä. Valitun vaihtoehdon jälkeen ohjelma tarjoaa hakutulokset ja lopussa aiheeseen liittyvät haut.

Kuvio 1. Google Autocomplete

Google AdWords ohjeistaa avainsanojen suunnittelussa lähinnä mainoskampanjan suunnittelijaa (AdWords ohjeet). Avainsanojen Suunnittelija on avainsanaideoita ja liikennearvioita tarjoava työkalu, jonka avulla voidaan luoda hakuverkostokampanja (AdWords ohjeet n.d):

  • Hae avainsanoja ja mainosryhmäideoita sellaisten sanojen perusteella, jotka kuvaavat tuotettasi tai palveluasi, verkkosivustoasi tai mainokseesi liittyvää tuoteluokkaa.
  • Voit myös kirjoittaa avainsanaluettelon tai päivittää sitä. Voit yhdistää ja monistaa useita avainsanaluetteloita uuden, enemmän avainsanoja sisältävän luettelon luomiseksi.
  • Voit hakea historiatilastoja, kuten sitä, kuinka monta hakua käyttäjät ovat tehneet tietyllä avainsanalla tai miten kilpailukykyinen kyseinen avainsana on.
  • Voit myös hakea liikennearvioita esimerkiksi siitä, miten monta klikkausta ja impressiota avainsanasi voisi saada tietyllä hintatarjouksella tai budjetilla.

Muut avainsana-applikaatiot

Tehokkaiden avainsanojen tunnistamiseksi on olemassa erilaisia avainsanojen etsimissovelluksia. Sovelluksista voidaan mainita seuraavat (The Beginners guide to Seo n.d.; Clarke 2017, 124–127):

Jakaminen

Jakaminen vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen. Verkossa jaettavan sisällön etsimisessä voidaan käyttää seuraavia applikaatioita (MacDonald 2017,41):

Jakamista on käsitelty FBR:n blogissa ” Jakamisen tärkeys blogeissa: miksi se on tärkeää?”. (https://verkkolehdet.jamk.fi/finnish-business-review/2018/06/14/jakamisen-tarkeys-blogeissa-miksi-se-on-tarkeaa/.)

Kuuntelu

Verkkokuuntelulla saadaa tietoa siitä, mitä yrityksestä puhutaan verkossa. Tähän on tarjolla runsaasti sovelluksia (Agrawal 2018): Google alerts, chatmeter, social mention, reputation ranger, trackur, reputation health, reputology, meltwater, review push.

Latautumisnopeus: Web Page Test (https://www.webpagetest.org/)

Applikaatiolla voidaan testata verkkosivujen latautumisnopeutta. Latautumisnopeus vaikuttaa potentiaalisen vierailijan asiakaskokemukseen. Lisäksi hakukoneet rankaisevat hakunäkyvyydessä hitaasti latautuvia sivustoja.

Hakukoneet ovat ottaneet latautumisajan yhä tärkeämmäksi hakutulokseen vaikuttavaksi tekijäksi, koska ihmiset käyttävät internetiä yhä enenevässä määrin matkapuhelimen kautta (Barysevich 2018). Tutkimustulosten mukaan latautumisnopeus on tärkeimpiä asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä.

Linkitysten laatu: Pagerank Checker (https://smallseotools.com/google-pagerank-checker/)

Linkitysten merkitys hakukonenäkyvyydessä on tärkeä. Pagerank Checker:llä voidaan selvittää, kuinka monta linkkiä kohdistuu verkkosivustoon tai sivulle ja millainen on näiden linkkien tarjoamien sivustojen laatu tai merkitys. Korkea luku indikoi sivustojen hyvyyttä ja alhainen luku viestii heikkolaatuisista linkeistä.

Hakusanojen määrä: Keyword Density Checker (https://smallseotools.com/keyword-density-checker/)

Kuvio 2. Hakusanojen määrä verkkosivuilla (Keyword Density Checker)

Otsikon toimivuus: Header Checker Tool (https://www.internetmarketingninjas.com/header-checker/)

Kuvio 3. URL-osoite

HTTP Response Code Checker -työkalu näyttää, mikä vastauskoodi verkkopalvelimesta palaa pyydetystä URL-osoitteesta. Tämä (otsikkotarkistustyökalu) antaa arvokasta tietoa pyydetyn URL-osoitteen tilasta. URL-osoite kirjoiteteen yllä olevaan ruutuun, jonka jälkeen valitaan Ninja Check.

Verkkovirran kasvattaminen: Click Flow (https://www.clickflow.io/)

ClickFlow:lla voidaan analysoida sivustojen sisältöä ja ohjelma tarjoaa ehdotuksia artikkeleista, joilla on korkea näyttökerroin (joka lasketaan joka kerta, kun sivu näkyy SERP: ssä). Tämän perusteella voidaan tehdä yksinkertaisia muutoksia artikkeliin (otsikon muutos, meta-kuvaus) ja testata sitä vanhaan versioon verrattuna. (Grow Your Organic Traffic n.d.)

Optimointi: (On-Page Optimization Tool) ( https://www.internetmarketingninjas.com/seo-tools/free-optimization/)

Kuvio 4. Verkkosivujen optimointityökalu

Tämän työkalun avulla voit arvioida sisäisiä linkkejä, sisällönkuvaustietoja ja sivun sisältöä. Näiden elementtien tarkkuuden avulla voidaan rakentaa sivustot mahdollisimman suuren potentiaalin saavuttamiseksi. (On-Page Optimization Tool n.d.)

Sisältötyökalu: Blaze (https://www.blazecontent.com/)

Blaze on sisällönvalvontatyökalu, jolla voidaan analysoida verkossa olevaa sisältöä, tunnistaa aukot ja parannusmahdollisuudet. Työkalulla voidaan kartoittaa sivustojen sisällöt, kävijät, vierailuaika sivuilla ja paljon muuta. Tämä auttaa strategian suunnittelussa. (Meet the cloud-based content audit platform made for content strategy n.d.)

Linkitykset: Moz Web Site Explorer (https://moz.com/researchtools/ose/)

Kuvio 5. Web Site Explorer

Moz Web Site Explorer tarjoaa arvokasta tietoa linkityksistä.

SEOn työkaluja löytyy alla olevasta artikkelista (Kananen 2019):

Yhteenveto

Blogikirjoittaminen on oma taiteenlajinsa, joka vaatii osaamista. Lähtökohtana on aina lukijan tarpeet ja odotukset sekä hakukoneiden vaatimukset. Yritysblogeissa ei pidä unohtaa myöskään yrityksen liiketaloudellisia tavoitteita. Mitään sisältöä tai somepostausta ei kannata julkaista, jos sisältö ei palvele yrityksen tavoitteita.

Blogikirjoittaja tarvitsee aiheen ja oikeat hakusanat, joiden löytämiseen verkko tarjoaa runsaasti applikaatioita. Blogin pitää täyttää hakukoneiden vaatimukset. Tätä asiaa käsitellään FBR:n blogissa ”Blogin kirjoittamisohjeet: näillä ohjeilla onnistut varmasti”. (https://verkkolehdet.jamk.fi/finnish-business-review/2018/06/12/blogin-kirjoittamisohjeet-nailla-ohjeilla-onnistut-varmasti/).

Visualisointia ei ole syytä unohtaa, sillä visualisoimattomat sisällöt saavat huonot hakupisteytykset.

Kaiken kaikkiaan onnistuneen blogisisällön tuottaminen on monien pienten yksityiskohtien hallintaa. Ilman oikeita analyysiohjelmia tehtävä on haasteellinen. Edellä käsiteltiin pientä osaa verkon laajasta tarjonnasta, mutta näilläkin pääsee alkuun.

Kirjoittaja

Jorma Kananen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous, tutkimuksen ja kehittämisen yliopettaja, jorma.kananen (at) jamk.fi. Kirjoittaja toimii digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median opettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kirjoittajan tuotantoon kuuluvat seuraavat kirjat: Digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi; Yrittäjän sosiaalisen median strategiaopas; Strateginen sisältömarkkinointi: Miten onnistun verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöntuotannossa?; Blogi strategisena työkaluna. https://www.booky.fi/search.php?search=Kananen+jorma&sortmode=ID. Artikkeli on tiivistelmä kirjoittajan kirjasta “Blogi strategisena työkaluna”.

Lähteet

AdWords ohjeet. N.d. Viitattu 9.4.2017. https://support.google.com/adwords/answer/2453981?hl=fi

Barysevich, A. 2018. How to Improve the Page Speed of Your Blog. Blogikirjoitus Social Media Exminer:n blogissa. Viitattu 8.8.2018. https://www.socialmediaexaminer.com/page-speed-blog/

Clarke, A. 2017. SEO 2017. Learn Search engine optimization with smart internet marketing strategies. USA: GGSep.

Grow Your Organic Traffic. N.d. Click Flow:n verkkosivut. Viitattu 7.8.2018. https://www.clickflow.io/.

Kananen, J. 2018. Strateginen sisältömarkkinointi: Miten onnistun verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöntuotannossa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Kananen, J. 2019. Yrityksen B2B-markkinointi. Käsikirjoitus.  Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja

MacDonald, J. 2017. Social media marketing workbook: how to use social media for business. San Jose, California: JM Internet Group.

Meet the cloud-based content audit platform made for content strategy. N.d. Blaze:n verkkosivuilla. Viitattu 7.8.2018. https://www.blazecontent.com/.

On-Page Optimization Tool. N.d. Marketing Ninja:n verkkosivuilla. Viitattu 8.8.2018. https://www.internetmarketingninjas.com/seo-tools/free-optimization/.

The Beginners guide to Seo. N.d. Viitattu 21.4.2017. https://moz.com/beginners-guide-to-seo.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-55