Pedagogical values in transition when teaching in digital environments: discoveries from participants’ analysis of an online course 

Authors: Leena Rasa,*, Eila Burns , Mirko Prosen, Debra Clendinneng, Maria Cassar , Colla J MacDonald & Sabina Ličen Abstract This article presents the findings of an evaluation of a mixed-method study carried out amongst higher education institution (HEI) educators’ participating in an Erasmus+ funded project entitled Digital Education and Timely Solutions (DIG-IT).  The 25…

Continue reading

How is higher education policy adopted in the educational practices of Finnish higher education institutions?

Authors: Carvalho, Carolina; Friman, Mervi; Postareff, Liisa; Mahlamäki-Kultanen, Seija & Alaniska, Hanna Abstract Politics and various reform initiatives challenge higher education institutions (HEI) to develop and transform. During the last few years, demands to enhance education and to research sustainable development have increased strongly. While policies aim to promote change, the institutional norms embedded in…

Continue reading

Kestävä tulevaisuus oppilaitosten ulkopuolella toimivien ammatillisten opettajaopiskelijoiden näkökulmasta

Kirjoittajat: Raudasoja Anu, Kolho Piia & Sirpa Laitinen-Väänänen Tiivistelmä Tutkimuksessa tarkastellaan oppilaitosten ulkopuolella toimivien ammatillisten opettajaopiskelijoiden näkemyksiä kestävästä tulevaisuudesta. Aineisto kerättiin kevään 2021 aikana haastattelemalla ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajaopiskelijoita (n=20), jotka eivät toimi opettajina.  Sisällönanalyysi rakentui abduktiiviseen analyysiin tarkastellen vastaajien näkemyksiä kestävästä kehityksestä yksilön, talouden ja ympäristön näkökulmista. Tulosten perusteella ammatillisten opettajaopiskelijoiden kestävä tulevaisuus linkittyy viitekehyksen kaikkiin…

Continue reading

EntreCompin yrittäjyystaidot ja opettajan ymmärrys

Kirjoittaja: Piia Kolho Tiivistelmä Yrittäjyyskasvatuksessa opittavat tiedot, taidot ja asenteet on koettu tärkeäksi erityisesti niiden tuottaman yhteiskunnallisen merkityksen myötä. Opettajan merkitys näiden taitojen tuottamisessa on merkittävä. Kuitenkin opettajan yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista tarkastelevat tutkimukset ovat vielä harvassa. Tässä tutkimuksessa yrittäjyyskasvatusta tarkastellaan sekä opettajan valitsemien yrittäjyystaitojen että myös toiminnan kautta. Tutkimusaineisto sisältää 96 opettajaopiskelijan tuottamaa lyhyttä videota valituista…

Continue reading

Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien työidentiteettien uudet narratiivit

Kirjoittajat: Raudasoja Anu, Kukkonen Harri, Koskela Seija, Jussila Ari ja Rantanen Johanna Abstrakti Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan työhön on kohdistunut viime vuosina monenlaisia muutospaineita koulutuspoliittisten linjausten sekä työelämän muutosten myötä. Opinto-ohjaajat ovat joutuneet käymään identiteettineuvotteluja uuden työidentiteetin löytämiseksi tilanteessa, jossa ohjaus on yhä vahvemmin määritelty kaikkien tehtäväksi ammatillisessa koulutuksessa. Opinto-ohjaajilta on siirtynyt heille aiemmin kuulunutta ohjaustyötä…

Continue reading

Nepalese university teachers’ perspectives on integrating 21st century skills in their teaching – Barriers and Needs

  Authors: Eila Burns¹ & Kirsi Korkealehto²| Abstract The development of higher education teachers’ competences known as 21st century skills has gained increasing research interest; particularly as means to improve quality in education. It is imperative for the teachers to master and comprehend the concept of 21st skills themselves before they are able to integrate…

Continue reading

Success factors and barriers in international education change in higher education: case Global VET course

Authors: Meril Ümarik¹ Meidi Sirk¹, Eila Burns² and Piia Kolho² | Abstract This paper focuses on exploring the transformative educational changes at a university exploiting the implementation of an international course of Global VET as a case example. The aim is to understand what the success factors and barriers in international educational change process are…

Continue reading

Smartphone as a Learning Tool – An Activity Theory Approach for Learning Marketing Concepts

Authors: Outi Niininen and J. Graham Spickett-Jones | For many people, the smartphone has become ubiquitous- the smartphone has evolved rapidly into an essential instrument for modern life. It has become a commonplace tool that has helped to extend personal horizons beyond immediate physical constrains; it supports a seamlessly blended, hyper-mediated and interconnected sense of…

Continue reading