Evolving Pedagogy

Evolving Pedagogy is an electronic journal broadly specialized in pedagogy serving both international and national audiences. Thematic scope of the journal is wide, aiming to foster emerging, innovative pedagogical initiatives that enhance learning.

Our journal publishes both research (Research section) and practice-based papers (Pedagogy in practice section) all of which are open access. Research papers undergo a double-blind peer-review process.  Manuscripts intended for the Pedagogy in practice section will be reviewed by the editorial team. For this section we also welcome multimedia contributions and demonstrations of innovative pedagogic practices.

We welcome submissions from all educational and working life professionals as well as teacher trainees.

Publication languages English/Finnish. (Julkaisu suomeksi)

The publisher of the journal is JAMK University of Applied Sciences, the School of Professional Teacher Education.

Kestävä tulevaisuus oppilaitosten ulkopuolella toimivien ammatillisten opettajaopiskelijoiden näkökulmasta

Raudasoja Anu, Kolho Piia & Sirpa Laitinen-Väänänen Tiivistelmä Tutkimuksessa tarkastellaan oppilaitosten ulkopuolella toimivien ammatillisten opettajaopiskelijoiden näkemyksiä kestävästä tulevaisuudesta. Aineisto kerättiin kevään 2021 aikana haastattelemalla ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajaopiskelijoita (n=20), jotka eivät toimi opettajina.  Sisällönanalyysi rakentui abduktiiviseen analyysiin tarkastellen vastaajien näkemyksiä kestävästä kehityksestä yksilön, talouden ja ympäristön näkökulmista. Tulosten perusteella ammatillisten opettajaopiskelijoiden kestävä tulevaisuus linkittyy viitekehyksen kaikkiin osa-alueisiin…

Continue reading

Recent Posts

Kestävä tulevaisuus oppilaitosten ulkopuolella toimivien ammatillisten opettajaopiskelijoiden näkökulmasta

Raudasoja Anu, Kolho Piia & Sirpa Laitinen-Väänänen Tiivistelmä Tutkimuksessa tarkastellaan oppilaitosten ulkopuolella toimivien ammatillisten opettajaopiskelijoiden näkemyksiä kestävästä tulevaisuudesta. Aineisto kerättiin kevään 2021 aikana haastattelemalla ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajaopiskelijoita (n=20), jotka eivät toimi opettajina.  Sisällönanalyysi rakentui abduktiiviseen analyysiin tarkastellen vastaajien näkemyksiä kestävästä kehityksestä yksilön, talouden ja ympäristön näkökulmista. Tulosten perusteella ammatillisten opettajaopiskelijoiden kestävä tulevaisuus linkittyy viitekehyksen kaikkiin osa-alueisiin…

Continue reading

EntreCompin yrittäjyystaidot ja opettajan ymmärrys

Kirjoittaja: Piia Kolho Tiivistelmä Yrittäjyyskasvatuksessa opittavat tiedot, taidot ja asenteet on koettu tärkeäksi erityisesti niiden tuottaman yhteiskunnallisen merkityksen myötä. Opettajan merkitys näiden taitojen tuottamisessa on merkittävä. Kuitenkin opettajan yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista tarkastelevat tutkimukset ovat vielä harvassa. Tässä tutkimuksessa yrittäjyyskasvatusta tarkastellaan sekä opettajan valitsemien yrittäjyystaitojen että myös toiminnan kautta. Tutkimusaineisto sisältää 96 opettajaopiskelijan tuottamaa lyhyttä videota valituista…

Continue reading

Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien työidentiteettien uudet narratiivit

Kirjoittajat: Raudasoja Anu, Kukkonen Harri, Koskela Seija, Jussila Ari ja Rantanen Johanna Abstrakti Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan työhön on kohdistunut viime vuosina monenlaisia muutospaineita koulutuspoliittisten linjausten sekä työelämän muutosten myötä. Opinto-ohjaajat ovat joutuneet käymään identiteettineuvotteluja uuden työidentiteetin löytämiseksi tilanteessa, jossa ohjaus on yhä vahvemmin määritelty kaikkien tehtäväksi ammatillisessa koulutuksessa. Opinto-ohjaajilta on siirtynyt heille aiemmin kuulunutta ohjaustyötä…

Continue reading

Nepalese university teachers’ perspectives on integrating 21st century skills in their teaching – Barriers and Needs

  Authors: Eila Burns¹ & Kirsi Korkealehto²| Abstract The development of higher education teachers’ competences known as 21st century skills has gained increasing research interest; particularly as means to improve quality in education. It is imperative for the teachers to master and comprehend the concept of 21st skills themselves before they are able to integrate…

Continue reading

MOOC pretesting: the importance, the process, and the experience

Authors: Shokoofeh Motamedi,¹ Rashidat George¹,  Vesna Belogaska,² and Eila Burns¹| Abstract Massive Open Online Courses (MOOCs), as the modern version of educational broadcasting in the digital era, have seen overwhelming public approval in recent years. To acquire user satisfaction, during the creation of a new design of MOOC, it is important to consider the usability…

Continue reading

Teaching equality in vocational education through a game practice

Experientially and Emotionally Involving Teachers and Students Authors: Jari Karttunen & Anna-Liisa Parkkinen | Introduction In 2019, Finland brought questions of equality and inclusivity to the fore of international conversation. “Equality forms a core value for Finland and its people, and the best symbol of Finnish equality is a personal pronoun from the Finnish language:…

Continue reading

Connectivism, the pedagogical social fabric and the pipe as a knowledge and skills conductor in the professional identity formation of the student in higher education in the 21st century

Author: Marcella Zoccoli| To be a teacher in the right sense is to be a learner. I am not a teacher only a fellow student. -Søren Kierkegaard Abstract This practice paper is based on a previous inedited essay written by the author in early November 2018 during the studies at JAMK Teacher Education College accomplished…

Continue reading