”Tässä mitään taukoja tartte”….vai tarvitsisiko kuitenkin?

Maatalousyrittäjien työ pitää sisällään hyvin erilaisia tehtäviä, vaihtelevissa toimintaympäristöissä. Perustehtävää hoidetaan niin pelloilla, kuin navetoissa mutta aikaa kuluu paljon myös ns hallinnollisiin tehtäviin (työn suunnittelu, tilaukset, raportointi, laskutukset, valvonta yms). Työn kuormitustekijät ovat näin varsin moninaiset. Yhden näkökulman työhyvinvoinnin ylläpitämiseen antaa työtehtävien aktiivinen tauottaminen, jolloin pyritään aktivoimaan lihasten verenkiertoa sekä aineenvaihduntaa ja samalla kohottamaan vireystilaa sekä tarkkaavaisuutta.

Esimerkiksi pidempää yhtäjaksoista istumista (niin traktorin hytissä, kuin työtuolilla) olisi hyvä tauottaa mahdollisimman usein, nousemalla ylös ja jaloittelemalla. Lypsytyöhön, eläinten ruokintaan ja kuivittamisen työvaiheisiin liittyy usein niska-hartiaseudun alueen kuormittuminen. Tätä voidaan ennaltaehkäistä pienillä mikrotauoilla sekä vastaliikkeillä ja lihasten aktiivisella työskentelyllä, esimerkiksi pyörittämällä rauhallisesti hartioita ympäri (huomioiden liikkeen laajuus ja laatu).

Työn tauottamisen ja taukoliikunta harjoitusten ohella, on syytä muistaa, että aikaa jää kokonaisvaltaisesti omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Hyvä kunto edistää terveyttä sekä työhyvinvointia ja auttaa ennaltaehkäisemään näihin liittyvien haasteiden muodostumista.

MEKA-hankkeessa tuotettiin neljä taukoliikuntavideota. Videoilla olevat liikkeet on valittu tuottamaan vastaliikkeitä maatalousyrittäjän työssä kuormittuville lihaksille ja liikeradoille. Videoista voit saada ideoita pieniin taukojumppiin oman työsi lomaan.

Teksti ja videot: Minna Haapakoski, FM, TtM, ft, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö

https://moniviestin.jamk.fi/ohjelmat/hankkeet/meka-hanke/taukoliikuntaohjelma-jossa-valineena-keppi
https://moniviestin.jamk.fi/ohjelmat/hankkeet/meka-hanke/taukoliikuntaohjelma-ilman-valineita-vaihtoehto
https://moniviestin.jamk.fi/ohjelmat/hankkeet/meka-hanke/taukoliikuntaohjelma-ilman-valineita-vaihtoehto-b
https://moniviestin.jamk.fi/ohjelmat/hankkeet/meka-hanke/taukojumppa-istuen
Rahoittajalogot