MEKAn matkassa

Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila (MEKA)-hanke on saavuttanut päätepisteensä. Matka projektipäällikön näkökulmasta on ollut täynnä iloisia yllätyksiä, huimia kokemuksia ja oppimisen elämyksiä. Tunteiden kirjokin on ollut laaja näiden neljän vuoden aikana, joina olemme yhdessä ProAgria Keski-Suomen kanssa saaneet hanketta toteuttaa.

Hankkeet itsessään ovat välineitä tehdä erilaisia asioita, MEKAn tapauksessa toteuttaa koulutuksia maatalousyrittäjille. Koulutustapahtumissa on kehitetty omaa osaamista tilan johtamisesta, eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista, peltokasvien viljelystä sekä yrittäjän itsensä huoltamisesta. Ne reilut 400 yrittäjää, jotka ovat olleet mukana hankkeessa, ovat tehneet meidän työmme tarpeelliseksi. Ilman osallistujia ei koulutushankkeella ole merkitystä.

Hankkeen toteuttamisessa myös me vetäjät opimme paljon uusia asioita. Saamme tietoa ja vinkkejä tarpeellisista koulutusaiheista. Meille myös esitetään toiveita yrittäjiä kiinnostavista opintomatkakohteista. Olemme myös päässeet kehittämään koulutusten toteutustapoja ja hankkeen toimintaprosesseja. Siinä missä maatiloilla on pyritty vähentämään hukkaa lean-ajattelun avulla, samaa olemme soveltaneet myös hankkeen vetämiseen.

Tähän MEKA-hankkeen loppujulkaisuun olemme koonneet kokemuksia hankkeen toiminnasta. Toivomme tämän sähköisen julkaisun olevan Sinulle kiinnostava ja helposti saatavilla oleva.

Kaikkea hyvää tulevaisuuteen toivottaen,

Susanna Lahnamäki,
projektipäällikkö,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti, Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila -hanke (2015-2019)

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2670-0980-9