pianojumppa

Intoa, iloa ja mielekkyyttä pianonsoiton alkuopetukseen

Leikkikouluikäisen lapsen opettaminen tuo opettajalle haasteita. Pelkästään sanalliseen, kuulonvaraiseen tietoon perustuva opetustyyli ei ole tuloksekasta pienten lasten parissa, eikä innosta...