opettaminen

Laulunkirjoittamisen opettaminen

Miten lauluja tehdään ja miksi? Mistä johtuu, että toiset kappaleet tuntuvat toimivan paremmin kuin toiset? Voiko laulunkirjoittamista opettaa ja miten...

Temperamentit kohtaavat – itsetuntemuksesta apua opettamiseen

”Mä nyv’vaan oon tälläänen.” S. Kujala Opettajan työ on luonteeltaan sosiaalista ja siksi vuorovaikutustaidot ovat hyvin oleellinen osa opettajan ammattitaitoa....