laulunkirjoittaminen

Laulunkirjoittamisen opettaminen

Miten lauluja tehdään ja miksi? Mistä johtuu, että toiset kappaleet tuntuvat toimivan paremmin kuin toiset? Voiko laulunkirjoittamista opettaa ja miten...