flow

Kehollinen havainnointi instrumenttiopetuksen apuvälineenä

Eräs soittourani suurimmista kysymyksistä liittyy ns. väärinsoittamisen problematiikkaan. Pitkälle koulutettu hermojärjestelmäni kieltäytyy paineen alla toteuttamasta sille asetettuja tehtäviä, vaikka niiden...