Oppimisvaikeuksinen lapsi on ihan tavallinen lapsi

Kirjoittaja: Paula Holkko 2013, Centria ammattikorkeakoulu. Oppimisvaikeuksien yleisyydestä on hyvinkin erilaisia arvioita, eikä tarkkaa määrää voida tietää. Tavallisessakin kahdenkymmenen oppilaan luokassa voi olla useita oppilaita, joilla on todettu jokin oppimisen vaikeus. Opettajan pedagogisissa opinnoissa puhutaan usein erilaisista oppijoista, opetustyyleistä ja oppilaslähtöisestä opettamisesta, mutta  oppimisvaikeuksia käsitellään yllättävän vähän. Opettajan tulisi pystyä muokkaamaan opetustaan erilaisia oppijoita huomioivaan…

Jatka lukemista

Lapsen keskittymisvaikeudet soiton varhaisopetuksessa

Kirjoittaja: Katri Roukala 2013, Centria ammattikorkeakoulu. Nykypäivän yhä hektisemmäksi käyvässä maailmassa kiire on alkanut vaikuttaa myös pieniin lapsiin. Vaikka erityistä keskittymisen erityisvaikeutta ei olisi todettukaan, yhä useampi lapsi kärsii tavallisiin oppimistilanteisiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvästä keskittymisen puutteesta. Miten nämä ongelmat ilmenevät soittotunneilla? Miten soitonopettaja voi ottaa huomioon erityisvaikeudet ja toimia niin että soittamaan oppiminen olisi…

Jatka lukemista