erilainen oppija

Lapsen keskittymisvaikeudet soiton varhaisopetuksessa

Nykypäivän yhä hektisemmäksi käyvässä maailmassa kiire on alkanut vaikuttaa myös pieniin lapsiin. Vaikka erityistä keskittymisen erityisvaikeutta ei olisi todettukaan, yhä...