äänenhuolto

Äänenhuolto laulunopetuksessa

Monet pitkäänkin laulutunneilla käyneet laulajat eivät välttämättä ole koskaan saaneet tarpeeksi tietoa siitä minkälaisia vaivoja äänielimistöön voi ilmestyä, miten huomata...

Äänen terveyden ylläpito ja äänenhuolto osaksi laulajan arkea

Oma ääni on monelle ihmiselle kaikkein tärkein työväline. Ammattilaulajilla äänenkäyttö on niin vaativaa, että äänenhuollon tulisi kuulua luontevana osana arkeen...