Dialoginen ja vuorovaikutuksellinen tanssinopettajuus

Artikkelimme käsittelee dialogista ja vuorovaikutuksellista pedagogiikkaa. Artikkelissa esitettävät havainnot ja esimerkit pohjautuvat lähdemateriaaliin sekä omakohtaisiin opetuskokemuksiin päättöharjoittelumme ajalta syksyltä 2013. Olimme opetusharjoittelussa ilmaisutaitopainotteisissa kouluissa. Oona Leinonen opetti Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalla ja Tuija Touhunen Minna Canthin lukion ilmaisutaidonluokkaa. Halusimme tanssinopetuksessamme tarkastella dialogisen ja vuorovaikutteisen pedagogiikan vaikutusta oppimiseen, oppimisilmapiiriin sekä opiskelija–opettaja –suhteeseen. Vuorovaikutustaidot tärkeänä osana ryhmäyttämistä Keskeisimpänä…

Jatka lukemista

Tanssinopettajan uskottavuutta etsimässä – useita tanssilajeja opettamassa

Kuulemme usein puhuttavan baletinopettajista, hip-hop-opettajista ja ”nykäriopettajista”. Vallalla tuntuu olevan ajatus, että tanssinopettaja ei voisi osata montaa tanssilajia. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen syntyminen on helppoa ja niistä on vaikea päästä eroon. Onko usean tanssilajin opettaja siis yhtä uskottava jokaisessa opettamassaan lajissa? Minkä tanssinopettajat mieltävät uskottavuuden avaintekijöiksi? Tätä lähdimme tutkimaan tutkivan opettajuuden opintojaksolla päättöharjoittelumme ja opetustyömme ohessa…

Jatka lukemista

Muusikon kuulonsuojelu

Korvatulppia melko aktiivisestikin käyttävänä soittajana olen törmännyt monenlaisiin asenteisiin koskien kuulonsuojelua. Rytmimusiikin puolella kuulonsuojelu alkaa olla jo melko hyvin tiedostettu asia, mutta klassisen musiikin puolella asia tuntuu olevan vielä osittain murrosvaiheessa. Tästä virisikin motivaatio tämän artikkelin kirjoittamiseen. Haluan artikkelillani herätellä sekä musiikin opettajia että opiskelijoita keskustelemaan muusikon kuulonsuojelusta ja sen tarpeellisuudesta. Musiikki meluna Musiikkia pidetään…

Jatka lukemista

Sisäisen motivaation jäljille – Psykologiset tarpeet omassa oppimisprosessissa

“There is no separation of mind and emotions; emotions, thinking, and learning are all linked.” Eric Jensen (1998, 80). Rakastuin sielukkaan bandoneonin sointiin 15-vuotiaana kun kuuntelin ensimmäistä kertaa Astor Piazzollan soittoa rätisevältä vinyylilevyltä Karjaan kirjaston musiikkiosastolla. Tästä teini-iän ihastumisesta kehittyi myöhemmin yksi tähänastisen elämäni suurista rakkauksista. Kymmenen vuotta myöhemmin hankin vihdoin vanhan, 1930-luvulla rakennetun, bandoneonin…

Jatka lukemista

Nuotinluvun opettamisesta aloittelevalle pianistille

Hyvin moni opettaja tai opettajaksi opiskeleva joutuu joskus pohtimaan, onko tärkeää osata lukea hyvin nuottitekstiä ja miten nuotinlukua voi opettaa vasta-alkajalle. Mitä ylipäätään vaaditaan hyvään nuotinlukutaitoon? Oppilaan motivaatio nuottien oppimiseen voi olla vähissä, sillä onhan mukavampaa päästä suoraan soittamaan. Erityisesti vaaditaan opettajalta luovuutta silloin, kun oppilaalla on syystä tai toisesta vaikeuksia oppia lukemaan nuottitekstiä. Nuotinluvun…

Jatka lukemista

Äänen terveyden ylläpito ja äänenhuolto osaksi laulajan arkea

Oma ääni on monelle ihmiselle kaikkein tärkein työväline. Ammattilaulajilla äänenkäyttö on niin vaativaa, että äänenhuollon tulisi kuulua luontevana osana arkeen jo opiskeluvaiheessa. Kuitenkaan aihetta ei mielestäni pidetä tarpeeksi esillä ammattiopinnoissakaan, vaan informaatio on oman kokemukseni mukaan ollut pitkälti laulunopettajan neuvojen ja oman tiedonhaun varassa. Toki jokaisella äänenhuollon tarvekin on yksilöllinen, sillä toisten ääni-instrumentti reagoi herkemmin…

Jatka lukemista