Opiskeluvalmiuksien taso tapetilla

Toisen asteen opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien taso puhutti EduFutura-iltoihin osallistuneita. LUMA-illassa nousi luonnollisesti kysymys matematiikan osaamisesta. Toisella asteella opettajana toimiva halusi saada vastausta siihen, miksi lukion pitkä matematiikka tuntuu monelle vaikealta. Yksi paikalla olleista opiskelijoista kertoi kuulleensa alalla työskentelevältä sukulaiseltaan, että yläkoulun ja lukion matematiikan väli on kasvanut. Toisen asteen opiskelijat totesivat, että yläasteella ei välttämättä tarvitse tehdä juurikaan mitään selvitäkseen matematiikasta, kun kaikkien halutaan läpäisevän peruskoulu, mutta sitten lukiossa monelle voikin tulla yllätyksenä, että enää ei pärjääkään tekemättä mitään. On ehkä liian helppoa pudottaa lukion pitkä matematiikka pois, totesi yksi lukiolainen. Korkeakoulussa opiskeleva kertoi taas kokemuksiaan lukion ja korkeakoulun välimaastosta todeten, että lukion ja korkeakoulun fysiikan välinen ”gappi” ei ole niin suuri, kuin mitä se on matematiikan osalta.

Toisena opiskeluvalmiuksien kokonaisuutena esiin tuli kirjoittaminen ja tekstinkäsittelytaidot. Näiden todettiin olevan heikolla tasolla. Myös valmiudet tiedon hankintaan ja prosessointiin ovat heikot, kun ”luetaan vaan valmiiksi pureksittuja kirjoja”, kuten asian ilmaisi yksi korkeakoulussa opettajana työskentelevä. Lisäksi mainittiin haasteet ajanhallintataidoissa. Eräs ammattikorkeakoulun edustaja totesi, että oppimisen vaikeudet ovat lisääntymään päin. Aloittavilla opiskelijoilla voi olla jo heti alussa paljon huolia, mikä heijastuu opiskelijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa matematiikan lehtorina työskentelevä Anne Rantakaulio kertoi Omalle polulle korkeakouluun -hankkeessa kehitetystä MathMarket-kurssista, jota on tarjottu toisen asteen opiskelijoille kurkistuksena amk-matematiikkaan. Verkkokurssilla opiskelija valitsee itse, haluaako hän tehdä tekniikan tutkinto-ohjelmissa, liiketaloudessa vaiko hyvinvointialalla tarvittavaan matematiikan osaamistasoon (lähtötaso) tähtääviä tehtäviä. Tekniikan opinnoissa jo aloittaneiden opiskelijoiden kohdalla MathMarket’in verkkotehtäviä on käytetty myös ennakkotehtävinä ennen varsinaisten, pakollisten matematiikan kurssien suorittamisen aloittamista. MathMarket herätti jo keskustelun aikana mielenkiintoa, ja sitä kyseltiin myös yliopiston opiskelijoiden opiskeltavaksi.

Ammattikorkeakoulun näkökulmasta opiskelijoilla on haasteita myös pakollisissa kielissä, englannissa ja ruotsissa. Etenkin ammatilliselta toiselta asteelta tulevilla opiskelijoilla kielet tuottavat lukiosta tulleisiin opiskelijoihin verrattuna useammin vaikeuksia. JAMKissa onkin jo useamman vuoden ajan tarjottu kielten tukikursseja ennen pakollisten kielten kurssien suorittamista.

Tämä artikkeli on kirjoitettu EduFutura alakohtaisissa illoissa (tammi-helmikuu 2017) esitettyjen mielipiteiden ja kommenttien pohjalta. Ota kantaa ja kommentoi!