Yrittäjyyden saralla EduFutura-oppilaitokset ovat tehneet yhteistyötä jo pidempään. Oppilaitokset ovat laatineet yhteisen yrittäjyysstrategian, ja tavoitteena on yhteinen yrittäjyyspolku, totesi Niina Helin koulutuskuntayhtymästä. EduFuturan myötä näissä oppilaitoksissa olevaa tarjontaa avataan entisestään kaikille opiskelijoille. Pyörää ei ole tarvetta keksiä uudelleen, kuten Niina asian ilmaisi. Eräs opiskelija kommentoi yhteisiä yrittäjyysopintoja erinomaiseksi tavaksi kokeilla yrittäjyyttä ilman rahallista panostusta ja suuria riskejä. Kokeiluvaiheessa saa jo muodostettua käsityksen siitä, että onko yrittäjyys se ”oma juttu”.

Opiskelijat näkivät, että EduFutura voisi mahdollistaa enemmän konkreettisia tutustumisia korkeakouluihin ja totesivat, että jatko-opintoihin tutustuminen tulee aloittaa jo ensimmäisenä vuonna toisen asteen opintoja. Opiskelijalähettiläät sekä tutoropiskelijat ovat korkeakouluvierailuissa olleet aktiivisia jo tähänkin mennessä ja heitä tulee haastaa edelleen kehittämään käytänteitä yhtenäisemmiksi, esim. opiskelijoiden mainitsemaa Facebookia hyödyntäen. Eri ammateista voisi tehdä lyhyitä videoita käytettäväksi toisen asteen ohjauksessa. Lisäksi esitettiin, että työelämän edustajilta voisi pyytää napakoita ”videotervehdyspuheita” LUMA-osaamisen yhteydestä työelämään eli esim. ”Mihin integraalia tarvitaan?”.

Kesäaika tuotiin esiin hyvänä ajankohtana suorittaa korkeakoulujen tarjoamia kursseja. Opiskelujaksot ovat toisella asteella kovinkin työntäyteisiä, joten kesällä olisi paremmin aikaa opiskella kursseja muista oppilaitoksista, totesivat opiskelijat. Henkilöstön taholta esitettiin kysymys, voisiko EduFutura mahdollistaa toimenpiteitä opiskeluvalmiuksien parantamiseksi.

EduFutura voisi innostaa opettajavaihtoon. Ammattikorkeakoulun kurssilla voisi opettaa myös ammattiopiston opettaja ja päinvastoin, ehdotettiin esimerkinomaisesti. Lisäksi EduFutura-yhteistyön muodoksi ehdotettiin opettajien varjostusta – toisen asteen opettaja lähtisi varjostamaan vaikka yliopistokoulutukseen. Opinto-ohjauksen hyvien käytänteiden levittäminen nähtiin myös huomionarvoisena EduFutura-toimintana.

Tämä artikkeli on kirjoitettu EduFutura alakohtaisissa illoissa (tammi-helmikuu 2017) esitettyjen mielipiteiden ja kommenttien pohjalta. Ota kantaa ja kommentoi!