Suosikkisanat (F-Words) lasten kuntoutuskäytännöissä

Anu Kinnunen(1), Ira Jeglinsky-Kankainen(2) (1) Savonia-ammattikorkeakoulu (2) Arcada ammattikorkeakoulu Ingressi Tässä artikkelissa kuvataan kanadalaisen CanChild:in kehittämiä Suosikkisanoja (F-words), niiden tutkimusnäyttöä ja käyttömahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kanssa tehtävässä kuntoutustyössä. Tässä artikkelissa erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat palveluita toimintakyvyn tueksi ja arjen suoriutumiseen.    Johdanto Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen […]

Chatbotit terveydenhuollossa – eettisiä näkökulmia

Julija Chichaeva (1) (1)Kuntoutusinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Avainsanat: chatbotit, tekoäly, kuntoutus, etiikka (YSO)  Johdanto  Keskustelevan tekoälyn sovellukset, kuten esimerkiksi chatbotit näyttäisivät vakiinnuttaneen paikkansa asiakaspalvelijoiden avustajina toimialasta riippumatta. Ne on tunnistettu potentiaalisina apukäsinä myös terveysalalla, esimerkiksi asiakkaan ohjauksen ja neuvonnan tukena (esim. Singh 2023). Kirjallisuudessa keskusteleva tekoäly on määritelty mm. keskustelevaksi agentiksi, keskustelurobotiksi tai chatbotiksi, joka mahdollistaa interaktiivisen […]