Kun blogilla ei ole lukijoita: blogin löydettävyyden varmistaminen

Tässä blogissa käsitellään blogin näkyvyyden kolmea peruspilaria. Blogin sisällön tulee palvella lukijaa eli kuluttajaa (asiakasnäkökulma). Sisällölle täytyy olla tarvetta. Verkossa näkyvyyttä hallinnoivat hakukoneet, jotka vaativat sisällön esittämistä tiettyjen vaatimusten mukaisesti (hakukonenäkyvyys). Tämän lisäksi blogin pitää palvella blogin kirjoittajaa ja hänen tarpeitaan. Yritysblogissa sisällön on palveltava yrityksen tavoitteita, joista tärkein on aina makrotavoite eli myynti (yritysnäkökulma).

Yrityksen tavoitteet

Blogin ja verkkosivujen löydettävyys on monen tekijän summa. Blogilla on aina tarkoituksensa, varsinkin jos kyseessä on yritysblogi. Blogeja ei yleensä kirjoiteta huvin vuoksi, vaikka näinkin voidaan tehdä. Yritysblogi palvelee välillisesti yrityksen toiminta-ajatusta (missiota) ja visiota. Vision ja toiminta-ajatuksen toteuttamisessa tarvitaan strategiaa. Strategian osina ovat taktiikat eli keinot, joilla strategiaa toteutetaan. Blogi on yksi keino, jolla pyritään yrityksen asettamiin tavoitteisiin. Blogin täytyy palvella ensisijaisesti yrityksen tavoitteita. (Kananen 2018a.)

Yrityksen olemassaolon oikeutus perustuu asiakkaisiin, joilla on tarpeita, haasteita ja ongelmia, joille he hakevat ratkaisuja. Tänä päivänä ratkaisujen hakupaikka on usein verkko. Yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden täytyy kohdata kuluttajien tarpeet. Tämä yhteys on aina ollut olemassa eikä se ole muuttunut internetin myötä.

Kyseessä on yrityksen tarjooman ja kuluttajien tarpeiden kohtaamisen ongelma. Yrityksen pitää viestiä verkossa tarjoomastaan sisällöillä. Kuluttajat etsivät ratkaisuja hakusanoilla, jolloin löydettävyyden ensimmäinen edellytys on hakusanojen ja sisällön vastaavuus.

Kuluttajan hakusanakäytänteet

Sisällöntuottajan haasteeksi muodostuvat usein kuluttajien hakusanakäytänteet. Miten ja millä hakusanoilla kuluttaja etsii ratkaisuja verkosta? Tässä ongelmassa sisällöntuottajaa auttaa hakusanatutkimus. Hakusanatutkimuksella voidaan selvittää hakusanat ja hakusanayhdistelmät sekä kysymykset, joita kuluttajat esittävät mielessään. Tähän löytyy applikaatioita verkosta (ks. esimerkiksi https://ahrefs.com/).

Sisällöntuottajan pitäisi kyetä ymmärtämään tai arvaamaan kuluttajan intentiot. Tämä voi olla joskus haasteellista, koska kuluttaja ei aina itsekään tiedä, mitä hän haluaa. Intentioiden päättelyssä hakukoneisiin on kehitetty applikaatioita, jotka perustuvat tekoälyyn. Tämä näkyy käytännössä siten, että hakukoneet tarjoavat hakutuloksina hakijoille hämmästyttävän tarkkoja hakutuloksia. Tämä ilmenee hakutulosten yhteydessä.

Google Autocomplete toimii googlettamisen yhteydessä. Hakukenttään kirjoitetaan hakusana, esimerkiksi ”Dracula”, jolloin hakukone tarjoaa erilaisia hakusanayhdistelmiä. Valitun vaihtoehdon jälkeen ohjelma tarjoaa hakutulokset ja lopussa aiheeseen liittyvät haut. Katso ohjeistus: https://support.google.com/customsearch/answer/2631081?hl=en.

Google AdWords ohjeistaa avainsanojen suunnittelussa lähinnä mainoskampanjan suunnittelijaa. Avainsanojen suunnittelija on avainsanaideoita ja liikennearvioita tarjoava työkalu, jonka avulla voidaan luoda hakuverkostokampanja. (AdWords-ohjeet n.d.) Katso ohjeistus: https://support.google.com/adwords/?hl=fi#topic=3119071.

Hakusanatutkimus

Hakusanatutkimus kannattaa aina tehdä. Kyse ei ole pelkän vierailijavirran vaan oikeanlaisten vierailijoiden saamisesta sivustoille. Suuret vierailijamäärät voivat kääntyä itseään vastaan, jos vierailijat toteavat, ettei sivusto vastaa heidän tarpeitaan. Tällöin vierailuajat ovat lyhyitä ja pomppuarvo (bounce rate) nousee, mikä saa Googlen antaman hakukonenäkyvyyden laskemaan. (Kananen 2018b.)

Tehokkaiden avainsanojen tunnistamiseksi on saatavissa erilaisia avainsanojen etsimissovelluksia. Sovelluksista voidaan mainita seuraavat (The Beginners guide to Seo n.d.; Clarke 2017, 124–127):

Yksinkertainen keino on myös asettua kuluttajan asemaan ja pohtia, miten hän toimii ja mitä hakusanoja hän käyttää. Tässä voidaan hyödyntää kuluttajapersoonaa (Kananen 2018b). Kuluttajapersoonaa on käsitelty aikaisemmassa Finnish Business Reviewn blogissa: https://verkkolehdet.jamk.fi/finnish-business-review/2017/11/03/onnistuneen-blogin-lahtokohtana-on-persoonan-tunnistaminen/.

Hakukoneystävällisyys

Sisällön pitää palvella yrityksen ja kuluttajien tarpeita. Tämäkään ei yksin riitä. Sisällöt, blogit mukaan luettuina, pitää muokata muotoon, joka vastaa hakukoneiden standardeja. Sisältö voi olla erittäin hyvä ja laadukas, mutta jos Google estää sen näkyvyyden, on lopputulos heikko. Aihetta on käsitelty aikaisemmin Finnish Business Reviewn blogissa: https://verkkolehdet.jamk.fi/finnish-business-review/2017/11/13/blogin-rakenne-onnistumisen-edellytys/.

Hakukoneiden vaatimukset löytyvät Googlen verkkosivuilta, joilla käsitellään hakukoneoptimointia (SEO):

Yhteenveto

Blogin näkyvyys riippuu hakukoneista eli siitä, että sisältö on laadittu ohjeistuksen mukaan rakenteiden, otsikointien, hakusanojen, nimen ja linkitysten suhteen. Pelkkä tekniikka ei riitä, sillä sisällölle pitää olla tarvetta. Sisällön pitää kohdata kuluttajan tai lukijan intentiot. Tämän lisäksi sisällön pitää palvella kirjoittajan tarpeita, tai jos kyseessä on yritysblogi, yrityksen tarpeita.

Blogin kirjoittaja toimii yliopettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja on julkaissut seuraavat aihealueeseen liittyvät kirjat:

  • Kananen, J. 2013.Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa: Miten yritykset voivat saavuttaa tuloksia digimarkkinoinnilla ja sosiaalisella medialla? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.
  • Kananen, J. 2018. Digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.
  • Kananen, J. 2018. Yrittäjän sosiaalisen median strategiaopas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.
  • Kananen, J. 2018. Sisältömarkkinoinnin strategiaopas: Miten onnistun verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöntuotannossa? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.
  • Kananen, J. 2018. Blogi yrityksen strategisena asiakasajurina. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Kirjoittaja

Jorma Kananen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous, tutkimuksen ja kehittämisen yliopettaja, jorma.kananen (at) jamk.fi

Lähteet

AdWords ohjeet. N.d. Viitattu 9.4.2017. https://support.google.com/adwords/answer/2453981?hl=fi.

Clarke, A. 2017. SEO 2017. Learn Search engine optimization with smart internet marketing strategies. USA: GGSep.

Kananen, J. 2018a. Digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja. https://www.booky.fi/search.php?search=Kananen+Jorma&sortmode=ID#!product_id=9789518304725

Kananen, J. 2018b. Yrittäjän sosiaalisen median strategiaopas: 20 päivässä some-osaajaksi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.

The Beginners guide to Seo. N.d. Viitattu 21.4.2017. https://moz.com/beginners-guide-to-seo.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-49