Tutkimusartikkelit – toimitusprosessi

Evolving Pedagogy tukee soveltavaan ja käytäntöläheiseen tutkimukseen pohjautuvia tutkimusartikkeleita. Kaikki tutkimukselliset käsikirjoitukset vertaisarvioidaan noudattaen tieteellistä kaksoissokkoarviointia prosessia (double-blind review).

Käsikirjoitusten pituus on noin 8 000–10 000 sanaa (10 000–30 000 merkkiä sis. välilyönnit, ei lähdeluetteloa). Lähdeviittauksissa tulee noudattaa APA 7- lähdeviittausohjeistoa (Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition)

Vertaisarviointiprosessin kuvaus

  1. Tekstin lähetyksen jälkeen vastaavalle tekijälle ilmoitetaan vastaanotetuista tiedostoista. Päätoimittajat voivat hylätä lähetyksen, jos se ei täytä lehden tavoitteita, laajuutta tai laatuodotuksia.
  2. Jos ensimmäinen vaihe läpäistään, tutkimuspaperi noudattaa kaksoissokkoarviointimenettelyä. jossa kaksi riippumatonta arvioijaa arvioi artikkelin anonyymisti.
  3. Arviointiprosessin kestää noin neljä viikkoa (loma-aikoina saattaa esiintyä viiveitä). Lopullisen julkaisupäätöksen tekevät päätoimittajat saatujen arviointilausuntojen pohjalta.
  4. Arviointiprosessi jatkuu, kunnes arvioijat ovat täysin tyytyväisiä käsikirjoituksen korjauksiin.

Hyväksytyt käsikirjoitukset julkaistaan välittömästi Evolving Pedagogy -verkkolehdessä

Arvioitsijoita pyydetään antamaan yksi seuraavista suosituksista:

  • käsikirjoitus hyväksytään julkaistavaksi sellaisenaan.
  • käsikirjoitus hyväksytään julkaistavaksi pienten korjausten jälkeen (perustelut ja korjausehdotukset)
  • käsikirjoitus hyväksytään julkaistavaksi laajojen korjausten jälkeen (perustelut ja korjausehdotukset)
  • käsikirjoitus hylätään, ei sovellu tutkimusartikkeliksi (perustelut) (toimituskunta voi harkita sen julkaisemista Pedgogy in Practice osiossa).

Käsikirjouksen lähettämisestä, sen julkaisusta ja arvioinnista ei makseta rahallista korvausta.

Katso tarkemmat ohjeet kirjoittajille

Arvioijan ohjeet

Itsearkistointikäytäntö

Tekijät voivat itse arkistoida kirjoittajan hyväksymät käsikirjoitukset artikkeleistaan omille verkkosivuilleen. Tekijät voivat myös tallettaa artikkelin version organisaationsa arkistoon.

Lisäksi kirjoittaja saa julkaista oman versionsa vain, jos julkaisun alkuperäinen lähde mainitaan ja linkki julkaistuun artikkeliin on lisätty alkuperäisestä lähteestä. Linkki on annettava lisäämällä artikkelien URN-numero:

”Lopullinen julkaisu on saatavilla osoitteessa… URN-osoite on jokaisen artikkelin lopussa.