Toimitus

The changing role of teacher educators in India

Authors: Anu Verma and Eila Burns|  Abstract In the present times, digitalization is deeply penetrating our lives from all directions. Digital world transforms our traditional lives into smart lives paving ways to innovative and intelligent learning. In the era of digital education, the ongoing technical advancements, and the skills needed for the 21st century learners…

Continue reading

Miten opettaja voi tukea oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä?

Kirjoittajat: Satu Kinnari; Kristiina Luukkonen ja Sonja Mäki|  Abstrakti Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto sekä Turun yliopisto tutkivat yhteisessä SimReg-tutkimushankkeessaan opettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisen itsesäätelystä ja itsesäätelyn tukemisesta. Tutkimushanke jatkuu lokakuuhun 2022 saakka.  SimReg -hankkeen tutkimusaineisto koostuu kahdesta kokonaisuudesta: avoimia vastauksia sisältävästä Webropol-kyselystä sekä opetuksen simulaatiopilotin videomateriaalista. Tässä artikkelissa keskitytään kyselyaineistoon ja analysoidaan…

Continue reading

Success factors and barriers in international education change in higher education: case Global VET course

Authors: Meril Ümarik¹ Meidi Sirk¹, Eila Burns² and Piia Kolho² | Abstract This paper focuses on exploring the transformative educational changes at a university exploiting the implementation of an international course of Global VET as a case example. The aim is to understand what the success factors and barriers in international educational change process are…

Continue reading

Teacher training and personalised learning

Authors: Seija Koskela and Virpi Koskelo| In 2017-2019 we, as representatives of the school of professional teacher education, participated in a European Erasmus+ project called Personalised Learning. The aim of the project was to find out how teaching and learning processes, especially in secondary education, are personalised in different European countries (England, Poland, the Netherlands)….

Continue reading

Motivation of Online Learners

Authors Joseph Aduayi-Akue, Kodjovi Lotchi, Subia Parveen, Tanja Onatsu, Tuula Pehkonen-Elmi| This paper is based on the pedagogical project which focuses on the main factors that motivates or demotivates learners while they are studying online. Specifically, this paper focuses on technical and pedagogical aspects that are needed to make an online course attractive and motivating…

Continue reading

Portfolio as a Tool for Teachers’ Reflective Thinking and Professional Identity Development

Authors: Dr. Eila Burns  and Prof.Asoc. Dr. Kastriot Buza| The purpose of this presentation paper is to discuss whether teacher trainees’ portfolios demonstrated evidence of reflective thinking on the different aspects of teachers’ performance. An investigation onto teacher trainees’ portfolios was conducted in teacher education in Kosovo (University of Pristina, Faculty of Education) and in…

Continue reading